Ureteroscopie of ureterorenoscopie (URS)

URS is een behandeling voor een steen in de nier of urineleider. Hier wordt een kleine camera ingebracht via de plasbuis en blaas tot in de urineleider (ureteroscopie) of nier (ureterorenoscopie). Hoewel er geen uitwendige wond ontstaat, is deze ingreep wel een operatie. Vaak is een ziekenhuisopname van 1 tot 2 dagen nodig.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Soms gebeurt deze behandeling bij een tumor in de urinewegen of als een inwendig kijkonderzoek nodig is.

Voorbereiding

  • Voor deze operatie moet u nuchter zijn. U krijgt hierover informatie.
  • Laat de uroloog weten als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Eventueel moet u hiermee voor de operatie tijdelijk stoppen.

Behandeling

U krijgt meestal een volledige hele narcose, soms een ruggenprik of een plaatselijke verdoving (ruggenprik). Vaak is tijdens deze operatie röntgendoorlichting nodig en soms krijgt u ook contrastmiddel ingespoten om de urineleider, nier en steen af te beelden. Bij behandeling van de urineleider gebruikt de uroloog een ureteroscoop en bij de nier een ureterorenoscoop.

U ligt op uw rug met de benen in beensteunen. De uroloog brengt de desbetreffende scoop in via de plasbuis en blaas en geleidt deze tot in de urineleider. Spoelvloeistof zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor het instrument om op te schuiven tot aan de steen. De uroloog kan in enkele gevallen de steen met speciale instrumenten (paktangetje of korfje) vastpakken en geheel verwijderen. Anders moet de steen eerst verkleind worden. Meestal gebeurt dit met een laser. Daarna verwijdert de uroloog de brokstukken van de steen.

Na de ingreep krijgt u soms een dubbel-J-catheter (slangetje) in de urineleider om de urineafvoer van de nier naar de blaas te vergemakkelijken en koliekpijn aanvallen te voorkomen. Deze blijft meest enkele weken zitten. U kunt ook een blaaskatheter krijgen, zodat u na de operatie niet zelf hoeft te plassen.

Na behandeling

  • Als u voldoende herstelt bent, mag u meestal de dag na de operatie naar huis. Soms blijft u 2 dagen opgenomen.
  • Uw urine kan na de operatie bloederig zijn en reststeentjes bevatten. Hierdoor kan plassen pijnlijk zijn.
  • Soms kunt u koliekpijnen (krampen in uw onderbuik) krijgen. Dit is meestal na een paar dagen weg. U kunt hiervoor medicijnen krijgen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Urologie via 036 868 87 18.