Verwijderen van vocht en/of lucht uit de longen (pleuradrainage)

Een pleuradrainage krijgt u als u een klaplong heeft of als er longvocht in de pleuraholte zit. De pleuraholte is de ruimte tussen het longvlies en borstvlies. Bij een pleuradrainage brengt de longarts een dun slangetje (pleurakatheter) in uw long in de pleuraholte. Met dit slangetje verwijdert de longarts een teveel aan lucht en/of vocht uit de holte.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Behandeling

Op de longbehandelkamer bekijkt de longarts uw borstholte met een echoapparaat. Zo kan de longarts nauwkeurig vaststellen waar het vocht zich bevindt. Zit er lucht tussen de vliezen? Dan bekijkt de longarts uw longen met een röntgenapparaat of er wordt een longfoto gemaakt.

De longarts voert de ingreep uit, met hulp van een verpleegkundige. 

  • Heeft u vocht tussen de longvliezen? Dan vraagt de verpleegkundige u op de rand van het bed of onderzoeksbank te gaan zitten en uw bovenlichaam te ontbloten. Uw andere kleding kunt u aanhouden. Bij lucht tussen de longvliezen, gaat u op de niet aangedane zijde liggen.
  • De arts desinfecteert de huid en verdooft plaatselijk met een injectie de huid en het longvlies. De naald is dun en de injectie voelt aan als een 'normale' bloedprik. Deze prik wordt als licht pijnlijk ervaren.
  • Nadat de verdoving is ingewerkt, krijgt u steriele doeken op uw rug geplakt. Hierdoor kan de longarts de ingreep zo steriel mogelijk verrichten.
  • De longarts brengt de pleurakatheter in. Deze ingreep doet door de verdoving geen pijn.
  • Met een hechting bevestigt de longarts de pleurakatheter aan uw lichaam.
  • Aan de pleurakatheter wordt een opvang- zuigdrainagesysteem vastgemaakt Dit wordt over u buik vastgeplakt naar de andere zijde van uw lichaam.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na behandeling

Na het plaatsen van de pleurakatheter gaat u terug naar de afdeling. Meestal is dit de afdeling Longziekten. De verpleegkundige sluit de pleurakatheter aan op een Thopazpomp. Dit is een klein elektrisch apparaatje met een accu. De Thopazpomp zorgt ervoor dat de druk in uw borstholte optimaal blijft en zuigt als het nodig is lucht en vocht af. De verpleegkundige kan op het scherm van het apparaat aflezen hoe het gaat met de behandeling. Zij bespreekt dit met de longarts.

Met de Thopazpomp kunt u gewoon gebruik maken van het toilet en de badkamer. Ook kunt u op de afdeling rondwandelen, maar u mag de afdeling niet verlaten. U kunt helaas niet douchen met de pleurakatheter.

Hoe lang de pleurakatheter blijft zitten, verschilt per patiënt en hangt af van het herstel. De longarts vertelt u wanneer de pleurakatheter eruit kan en u wanneer u weer naar huis kunt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04