Wortelpuntbehandeling

Bij een wortelpuntbehandeling haalt de kaakchirurg de ontsteking aan de wortelpunt en het puntje van de tand of kies weg.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

U krijgt een plaatselijke verdoving. De verdoving is dezelfde als die bij de tandarts. Als u tijdens de behandeling het gevoel heeft dat de verdoving onvoldoende is, moet u dit meteen laten merken.

Behandeling

De kaakchirurg maakt een sneetje in het tandvlees en schuift het een beetje opzij. Vervolgens boort de kaakchirurg een gaatje in het kaakbot en verwijdert de ontsteking. Een stukje van de wortelpunt wordt geboord en gevuld. U krijgt een hechting. Om te kijken of de ingreep goed is gegaan, kan de chirurg een controle röntgenfoto maken.

Na behandeling

  • De verdoving is na een aantal uren uitgewerkt.
  • Uw wang kan blauw en beurs zijn. De zwelling van uw wang is 3 dagen na de ingreep het grootst en wordt daarna langzaam minder.
  • De hechtingen lossen na ongeveer 14 dagen vanzelf op.
  • De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden waardoor uw speeksel rood is. Dit gaat vanzelf over. Probeer het wondje in uw mond met rust te laten en er niet aan te zuigen.
  • Bij een nabloeding komt er helderrood bloed in uw mond. Om dit te stoppen kunt u een prop maken van gazen, een stoffen zakdoek of theedoek, deze tegen de wond aanleggen en hier een half uur druk op houden. Pas na een half uur kijkt u of het bloeden is gestopt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie via 036 868 87 49.