20-weken echo

Rond de 20 weken kan een echo worden gedaan waarin aangeboren afwijkingen worden ontdekt, zoals een open ruggetje en een open schedel.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Alle zwangere vrouwen krijgen rond de twintigste week van hun zwangerschap een zogenoemde 20-weken echo aangeboden. Dit is een echo waarbij het kindje uitgebreid wordt bekeken. De echoscopist kijkt ook naar de ontwikkeling van de organen en brengt eventuele lichamelijke afwijkingen in beeld. Verder kijkt de echoscopist naar de groei van de baby en de hoeveelheid vruchtwater. 

Voor wie?

Iedere zwangere vrouw kan tussen de 18e en 22e zwangerschapsweek een echo laten maken.

Eigen keuze

Het onderzoek biedt de mogelijkheid om zonder risico voor het kind ernstige afwijkingen op te sporen. Een echo laat ook wel eens onverwachte dingen zien, daarom is het belangrijk om goed na te denken om deze echo wel of niet uit te laten voeren. Soms worden ook dingen gezien die afwijken van het normale beeld, waarvan de betekenis onduidelijk is. Dit kan veel onzekerheid geven. De meeste kinderen worden gelukkig gezond geboren. De kans dat de baby wordt geboren met een afwijking is 3 tot 4%. Ongeveer de helft van de ernstige afwijkingen wordt herkend tijdens dit echoscopisch onderzoek.

Geslacht van het kindje

Tijdens het onderzoek kan ook het geslacht te zien zijn. Is dat niet het geval dan worden er geen extra echo's gemaakt om het geslacht te bepalen. De echografist vertelt u alleen wat het geslacht is als u daar om vraagt. De voorspelling van het geslacht door een echo klopt in 95% van de gevallen.

Ander onderzoek bij verhoogd risico

Een zwangere met een verhoogd risico op een zwangerschap van een kindje met een aangeboren afwijking krijgt een ander speciaal echoscopisch onderzoek.

Voorbereiding

Geen jonge kinderen mee

We raden u dringend aan geen kinderen onder de 10 jaar mee te nemen tijdens het onderzoek. Dit kan onrust in de echokamer geven en daardoor ten koste gaan van de kwaliteit van het onderzoek. Bovendien is het belangrijk dat u voldoende aandacht heeft voor de uitleg over eventuele afwijkende bevindingen.

Geen audio- of video-opname toegestaan

Het is niet toegestaan om audio- of video-opnames te maken in echokamer.

Meenemen

Neemt u op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Na plaatsnemen op de onderzoeksbank wordt via de ontblote buikwand de baby in beeld gebracht. U kunt zelf meekijken op een scherm. U krijgt gel op uw buik om een goede geleiding van de geluidsgolven te verkrijgen. Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. Bij een laagliggende placenta (moederkoek) kan er aanvullend een echoscopisch onderzoek via de vagina (inwendig) worden gedaan. Soms wordt met u een afspraak gemaakt voor een tweede echo. Dat is meestal omdat tijdens het onderzoek niet alles in beeld kon worden gebracht. Het is niet mogelijk om tijdens het onderzoek video-opnames te (laten) maken.

Na onderzoek

De uitslag

U krijgt de uitslag direct na het onderzoek. Als er geen afwijking wordt gevonden, is het onderzoek klaar. Dit is geen garantie dat er geen afwijkingen aanwezig zijn. Niet alle afwijkingen zijn te zien met een echo.

Vervolgafspraak

Als er wel een afwijking bij uw kind wordt gevonden, of als er iets wordt gezien dat afwijkt van het normale beeld, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een echoscopisch onderzoek door een gynaecoloog. Vaak blijkt dan alsnog dat er geen afwijkingen worden waargenomen. Indien de arts ook een afwijking ziet, dan bespreekt deze met u wat dit kan betekenen. Voor verder onderzoek kan de gynaecoloog u doorverwijzen naar het Amsterdam UMC.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via 036 868 8700.