5-HIAA-bepaling in urine

De stof 5-HIAA is een afbraakproduct van de stofwisseling dat via de urine het lichaam verlaat. Voor dit onderzoek moet u 24 uur uw urine (plas) verzamelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Ophalen van de fles

De urine moet verzameld worden in een daarvoor bestemde bruine plastic fles (bokaal). De bokaal kunt u ophalen bij het Laboratorium Bloedafname, in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

U moet dan het laboratoriumaanvraagformulier meenemen.

Voorbereiding

Tijdens dit onderzoek kunt u gewoon drinken zoals u gewend bent om te doen. U kunt ook alles eten, behalve de volgende producten, omdat zij de bepaling nadelig kunnen beïnvloeden. Deze producten tenminste 12 uur voorafgaand aan en tijdens het verzamelen van de urine niet eten of gebruiken:

Ananas Banaan Oude- en schimmelkaas
Aubergine Kiwi Pruimen
Avocado Noten, met name walnoten Tomaten
Hoestdrank    

Wat neemt u mee?

 • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een afsprakenkaart. Als u die nog niet heeft, laat u dan bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Onderzoek

 • U moet de datum en het tijdstip waarop u begint met verzamelen en de datum en het tijdstip waarop u het verzamelen stopt op het etiket schrijven.
 • U moet de urine zo nauwkeurig mogelijk verzamelen, waardoor een verkeerde uitslag van het onderzoek voorkomen kan worden.
 • ’s Ochtends na het opstaan de 1e plas zo volledig mogelijk uitplassen in het toilet.
 • De volgende 24 uur, dag en nacht, de volledige urine die u plast in de fles verzamelen.
 • De volgende ochtend moet u de eerste ochtendurine wel opvangen en verzamelen. Het is belangrijk dat dit ongeveer op dezelfde tijd gebeurt als de vorige dag.
 • Hiermee is het verzamelen van de 24-uurs urine klaar.

Enkele tips

 • U mag direct in de fles plassen, ook mag u de urine eerst opvangen in een schone po en daarna overgieten in de fles.
 • Bevat de fles poeder of vloeistof, dan moet u eerst in een po plassen en daarna de urine in de fles gieten. 
 • Sluit de fles steeds goed af.
 • De fles met urine koel en donker bewaren (koelkast of kelder).
 • Als u zelf weet dat u meer dan 2 liter urine in 24 uur produceert, dan moet u dit doorgeven bij het laboratorium. U krijgt dan extra flessen mee naar huis.
 • Zoals gezegd moet u de urine zeer nauwkeurig verzamelen. Toch kunt u zich een enkele keer vergissen of er kan bij uw stoelgang urine verloren zijn gegaan. In beide gevallen moet u bij het Laboratorium Bloedafname een nieuwe fles ophalen en opnieuw beginnen met verzamelen.
 • Voor vrouwen: geen urine sparen tijdens de menstruatie.

Het inleveren van de fles

Lever de fles na het verzamelen van de urine zo snelmogelijk in, liefst op de dag waarop u de laatste urine heeft verzameld. U kunt de fles samen met het aanvraagformulier afleveren bij de balie van het Laboratorium Bloedafname in de hal van het Flevoziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar u heeft wel een volgnummer voor het afgeven van materiaal nodig.

Houd er rekening mee dat het Laboratorium Bloedafname alleen op werkdagen is geopend van 7.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag van het onderzoek toegestuurd.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

U hoeft meestal geen afspraak te maken bij het Laboratorium Bloedafname. U kunt komen wanneer u wilt. Wij adviseren u om als dat kan laat in de ochtend of vroeg in de middag te komen. Dan is het over het algemeen rustiger. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur kan het juist drukker zijn.