Bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker ontdekt darmkanker in een vroegtijdig stadium zodat het op tijd kan worden behandeld. Dit vergroot de kans op genezing en de behandeling is minder zwaar. Alle mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. Meedoen aan het onderzoek is gratis en u bepaalt zelf of u wel of niet meedoet.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Het Flevoziekenhuis heeft al jaren ervaring met uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de diagnostiek en behandeling van dikkedarmkanker of voorstadia daarvan.

Onderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoekt het laboratorium of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar.

U voert de test zelf uit. U krijgt hiervoor een buisje met daarin een staafje toegestuurd. Met het staafje prikt u op 4 verschillende plaatsen in uw ontlasting. Daarna doet u het staafje in het buisje en stuurt u het terug in de antwoordenvelop.

Bekijk hier het filmpje met uitleg hoe u uw ontlasting opvangt en in het buisje doet.

Na onderzoek

U krijgt de uitslag binnen 2 weken per post opgestuurd. Er zijn 3 uitslagen mogelijk:

  1. De uitslag is gunstig. Er is niets in uw ontlasting gevonden. U hoeft niets te doen. Over 2 jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.
  2. Er is bloed in uw ontlasting gevonden. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Om darmkanker of poliepen vast te stellen, is vervolgonderzoek nodig.
  3. Geen uitslag bekend. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Vervolgonderzoek

Als uit de uitkomst blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of het zinvol zou zijn om een darmonderzoek (coloscopie) te ondergaan. In de meeste gevallen is dit zo. U krijgt uitleg over het darmonderzoek, de risico’s en de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderzoek. Het darmonderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde MDL-arts die aan alle kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek voldoet. De artsen van het Flevoziekenhuis voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Met een coloscopie zoekt de arts een verklaring voor de bloed in uw ontlasting. Vaak zijn er onschuldige oorzaken of zijn er kleine poliepen aanwezig. Soms vindt de arts grote poliepen of voorlopers van darmkanker. Bij slechts 8 tot 9 % van de vervolgonderzoeken blijkt het daadwerkelijk om darmkanker te gaan.

Als u de diagnose dikkedarmkanker krijgt, breekt een zeer onzekere tijd aan. U krijgt daarom intensieve begeleiding op de afdeling Coloncare. Het Flevoziekenhuis heeft al uitgebreide ervaring met de diagnostiek en behandeling van dikkedarmkanker. Jaarlijks behandelt het Flevoziekenhuis een groot en groeiend aantal mensen met deze vorm van kanker. De polikliniek Coloncare van het Flevoziekenhuis onderzoekt, behandelt, begeleidt en verleent nazorg bij dikkedarmkanker en/of endeldarmkanker. De polikliniek is een samenwerking tussen deskundige medisch specialisten van de afdelingen Maag-, darm- en leverziekten, Chirurgie en Oncologie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Maag-, darm- en leverziekten via 036 868 86 16.