Bloed-, urine- en ontlastingonderzoek

Een bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek wordt gedaan om ziekten vast te stellen of uit te sluiten, om een ziekteverloop of ingestelde behandeling te volgen of voor het voorkomen van ziekte. De arts beslist welk onderzoek nodig is en doet hiervoor een aanvraag bij het laboratorium. Op het laboratorium wordt alleen datgene onderzocht waar de arts om vraagt.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Overgebleven lichaamsmateriaal

Na het onderzoek is soms lichaamsmateriaal over. Dit wordt meestal meteen vernietigd. Soms worden resterende materialen gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt anoniem en het is niet te herleiden van wie het materiaal afkomstig is. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal hiervoor wordt gebruikt, kunt u bezwaar maken bij de receptie van het Laboratorium Bloedafname.

Wat neemt u mee?

  • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Uw afsprakenkaart. Als u nog geen afsprakenkaart heeft, kunt u deze laten maken bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Onderzoek

Bloedonderzoek

Voor het bloedonderzoek wordt in het laboratorium bloed bij u afgenomen. Meestal uit uw arm. Uw bloed wordt onderzocht in het laboratorium. In het filmpje hieronder ziet u hoe het bloedonderzoek werkt.

Urineonderzoek

Voor het urineonderzoek krijgt u een plastic potje. In de toiletruimte vult u dit potje met urine (plas). In sommige gevallen moet u gedurende 24 uur alle urine verzamelen in speciale flessen (bokalen). Het is belangrijk om alle plas op te vangen.Toch kunt u zich een enkele keer vergissen of kan er bij uw stoelgang urine verloren zijn gegaan. In beide situaties moet u dit bij de verpleging melden zodat u opnieuw kunt beginnen met verzamelen. Meer informatie leest u in de folders over het urineonderzoek. 

Ontlastingonderzoek

Voor het ontlastingonderzoek krijgt u een plastic potje. In de toiletruimte vult u dit potje met een kleine hoeveelheid ontlasting (poep). Voor sommige onderzoeken moet u 3 dagen lang alle ontlasting verzamelen in speciale plastic emmers.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek gaat naar uw behandelend arts. Samen met deze uitslag bekijkt de arts ook uw ziektegeschiedenis en eventuele andere onderzoeksgegevens. Op basis daarvan stelt de arts de diagnose en wordt het vervolg bepaald. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

  • Voor bloedonderzoek is het nodig om een afspraak te maken. Maak uw afspraak online.  
  • Voor het inleveren van materiaal, zoals ontlasting of urine, hoeft u geen afspraak te maken.