Drainage en drainwissel

Als u een abces, ontsteking of vocht in de buik (ascites) heeft, is het noodzakelijk om van buitenaf een drain in te brengen. Dit is een dun hol slangetje. Via deze drain kan het (ontstekings)vocht het lichaam verlaten. Het vocht wordt dan opgevangen in een op de drain aangesloten opvangzak. Als het slangetje langere tijd moet blijven zitten, wordt deze regelmatig vervangen. Een drainwissel kan gemakkelijk en vrijwel pijnloos over een metalen draadje en via de oude insteekopening.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

  • Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen moeten kort voor de behandeling uw INR en aPTT bepaald worden. Hiervoor wordt bloed bij u afgenomen. De behandelend specialist overlegt met de radioloog of de bloedwaarden binnen de normen zijn om de drainage door te laten gaan. Dit geldt niet bij ascites.
  • U moet drie uur voorafgaand aan de behandeling nuchter zijn. Dit geldt niet bij ascites.
  • Overige medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

 

Belangrijk om vooraf te melden bij uw arts:

  • gebruik van bloedverdunnende medicijnen;
  • een (mogelijke) zwangerschap;
  • allergie en overgevoeligheid voor contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Onderzoek

De behandeling gebeurt op de afdeling Radiologie en duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Als de procedure met echografie uitgevoerd wordt, kunt u in uw bed blijven liggen. Anders komt u op de onderzoekstafel te liggen.

De huid wordt op de plaats van de insteekopening gedesinfecteerd en verdoofd. Vervolgens wordt een naald in het (ontstekings)vocht ingebracht. Er wordt gecontroleerd of de naald goed zit. In sommige gevallen wordt hier een kleine hoeveelheid contrastmiddel voor gebruikt. Daarna wordt de naald vervangen door een drain met een opvangzak. De drain wordt ter plaatse van de insteekopening aan de huid gehecht en afgedekt met steriele gazen en een pleister.

Na onderzoek

Na de behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling waar u opgenomen bent.

Het verloop van de ontsteking, abces of ascites zal regelmatig gecontroleerd worden. Dit kan eventueel weer met een echo,  computer tomografie en/of radiologische doorlichting. De behandelend specialist bepaalt - meestal in overleg met de radioloog - wanneer de drain verwijderd wordt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.