Echo van het hart (echocardiografie)

Door echocardiografie kan de beweging van de hartspier en de hartkleppen in beeld worden gebracht. Ook kan de grootte van de verschillende hartkamers en de dikte van de hartspier bepaald worden. Door het onderzoek uit te breiden met Doppler-onderzoek is het mogelijk de stroming van het bloed in het hart te beoordelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Tijdens dit onderzoek mogen geen kinderen jonger dan 12 jaar mee. Ook mogen er geen piercings in het borstgebied aanwezig zijn.

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt op de afdeling Cardiologie. Tijdens het onderzoek ligt u met het bovenlichaam ontbloot in linker zijligging op een onderzoeksbank. Er wordt gel op de borst aangebracht en een echo-apparaatje (transducer) tegen de borst gehouden. Door deze transducer op verschillende plaatsen op de borst te houden, wordt het hart vanuit verschillende richtingen in beeld gebracht. Wanneer de kwaliteit van het verkregen beeld optimaal is, wordt dit digitaal opgenomen om na het onderzoek verder te worden beoordeeld.

De uitslag van het onderzoek bespreekt uw cardioloog met u op uw (volgende) afspraak.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.