Echocardiografisch onderzoek via de slokdarm (TEE)

Echocardiografie brengt de beweging van de hartspier en de hartkleppen in beeld. Ook kan de grootte van de verschillende hartkamers en de dikte van de hartspier bepaald worden. Door het onderzoek uit te breiden met Doppler-onderzoek is het mogelijk de stroming van het bloed in het hart te beoordelen.

Soms is er meer onderzoek nodig om alles goed in beeld te krijgen. Echocardiogra­fisch onderzoek via de slokdarm is dan een belangrijke aanvulling. Dit onderzoek heet TEE en staat voor TransEsophagale Echocardiografie.

 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De slokdarm loopt direct achter het hart langs. Een klein echo-apparaat, gemonteerd op een voor inwendig onderzoek ontworpen slang, wordt ingebracht via de slokdarm. Deze zogenaamde ‘echoscoop’ brengt verschillende structuren van het hart beter in beeld, waardoor de arts belangrijke informatie krijgt.

Voorbereiding

Op de dag van uw afspraak moet u tot 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. U mag dan niets eten en drinken, maar wel uw medicatie met een klein slokje water innemen.

Neem geen plasmiddelen in de uren voor het onderzoek.

Het onderzoek gebeurt met een kortwerkend slaapmiddel dat samen met een anesthesieverpleegkundige via een infuus wordt toegediend. 

Onderzoek

  • U krijgt een infuusnaaldje.
  • De apparatuur wordt aangesloten.
  • U krijgt extra zuurstof.
  • Een bijtring wordt tussen de tanden geplaatst.
  • Het slaapmiddel wordt toegediend via het infuus.

De cardioloog doet het onderzoek dat ongeveer 30 minuten duurt.

Na onderzoek

  • Nadat u weer volledig wakker bent, krijgt u wat te eten en drinken.
  • U mag niet zelf deelnemen aan het verkeer, dus zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt.
  • De uitslag hoort u direct of hij het poliklinische bezoek.
  • Een licht schraal gevoel in de keel na het onderzoek kan voorkomen en trekt binnen enkele uren weg.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.