Flecainide Provocatietest

De Flecaïnide provocatietest wordt uitgevoerd om te onderzoeken of er sprake is van een Brugada syndroom. Het Brugada syndroom is een aangeboren aandoening, die kan leiden tot verschillende ritmestoornissen. Dit syndroom komt bij ongeveer 1 op de 2000 personen voor.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

  • U moet op de dag van het onderzoek vanaf 08.00 uur 's ochtends nuchter blijven. Op de ochtend van het onderzoek mag u een licht ontbijt nemen vóór 08.00 uur en daarbij een beetje water of thee drinken.
  • Als u medicijnen gebruikt, overlegt u met uw cardioloog over het wel of niet innemen van deze medicatie.
  • Zorg dat u makkelijke kleding draagt waarmee u comfortabel in bed kunt liggen.
  • Tijdens het onderzoek mag er iemand met u mee.
  • Neem eventuele medicatie en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Als u met eigen vervoer naar het ziekenhuis bent gekomen, mag u ook zelfstandig terug rijden.

Onderzoek

De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm en neemt wat bloed af. Daarna wordt u aangesloten op een ECG-apparaat waarmee hartfilmpjes worden gemaakt. Het ECG-apparaat registreert tijdens het onderzoek uw hartritme en hartreacties.

U krijgt via het infuus het medicijn Flecaïnide toegediend, soms wordt het medicijn Ajmaline gebruikt. Flecaïnide en Ajmaline zijn medicijnen die - indien u het Brugada syndroom heeft - veranderingen laten zien op het ECG. Registreert het ECG de afwijking niet, dan heeft u waarschijnlijk geen Brugada syndroom.

Het gehele onderzoek, inclusief het bespreken van de resultaten met de cardioloog, duurt ongeveer een uur. Maar houdt u er rekening mee dat dit ook langer kan duren.

Na onderzoek

De cardioloog bespreekt de uitslag van de test direct na het onderzoek met u. Als het ECG geen afwijkingen laat zijn, kunt u na 1 à 2 uur observatie weer naar huis. Als het ECG wel afwijkingen laat zien, dan mag u pas naar huis als het medicijn is uitgewerkt en de ECG afwijkingen weer verdwenen zijn. Een enkele keer kan dat betekenen dat u een nacht ter observatie moet blijven.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.