Gezichtsveldonderzoek

Het gezichtsveld is alles wat uw oog kan zien van de omgeving zonder dat u uw oog beweegt. Met het gezichtsveldonderzoek bekijkt de arts hoe uw netvlies op licht reageert. Het gezichtsveld wordt weergegeven in een soort 'landkaart' zodat de dokter precies kan zien wat u waarneemt. De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de oogarts, direct of op een later moment.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Schakel mobiele apparaten als een telefoon a.u.b. uit.

Onderzoek

Het onderzoek is in een donkere ruimte. In deze onderzoekskamer gaat u achter een meetapparaat zitten. Dit apparaat bestaat uit een zwakverlichte bol. U kijkt met één oog naar een lichtpunt in het midden van de bol. Overal in de bol verschijnen kleine kortdurende lichtjes. Deze lichtjes verschillen in helderheid. Iedere keer wanneer u een lichtpunt ziet, drukt u op een knop. U moet steeds naar het centrale lampje blijven kijken. Het is niet de bedoeling dat u het lichtpunt gaat zoeken of nakijken. Het apparaat maakt een zoemend geluid en geeft af en toe piepsignalen, laat u zich hierdoor niet afleiden. Deze test kan vermoeiend zijn, maar doet geen pijn.

Na onderzoek

U gaat van dit onderzoek niet wazig zien en u krijgt geen oogdruppels toegediend.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde via 036 868 87 33.