Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie haalt de arts met een holle naald een klein stukje weefsel uit uw lever. Met een echo wordt de precieze plek bepaald waar geprikt gaat worden. Het leverweefsel gaat voor onderzoek naar het laboratorium voor microscopisch onderzoek.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter komt. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken (ook geen kauwgom).

Op de verpleegafdeling krijgt u van te voren een infuus ingebracht om snel vocht, bloed of medicijnen toe te kunnen dienen als dat nodig blijkt te zijn nadat het biopt genomen is.

Belangrijk

Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet van tevoren worden gestaakt. Het is belangrijk dit van te voren met uw arts te overleggen. Dit geldt voor bloedverdunners als acenocoumarol en fenprocoumon, maar ook voor aspirine en pijnstillers als ibuprofen en naproxen. Paracetamol is wel toegestaan.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u in bed blijven liggen. De echolaborant vraagt u de bovenkleding uit te doen. De radioloog brengt gel aan op de huid en bepaalt met het echoapparaat de plek in de lever waar geprikt gaat worden. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd en krijgt u een plaatselijke injectie met verdoving. De radioloog maakt een klein sneetje in de huid waardoor de biopsienaald ingebracht kan worden. Met behulp van het echobeeld wordt gecontroleerd of de naald op de juiste plek zit. Vervolgens wordt er een stukje weefsel weggenomen. Dit gebeurt 2 à 3 keer om zo voldoende weefsel te verkrijgen voor onderzoek. Het nemen van het biopt kan gevoelig zijn, maar meestal is het niet echt pijnlijk. U krijgt een pleister en u wordt weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

De uitslag

Het biopsiemateriaal wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag hiervan met u.

Na onderzoek

Op de verpleegafdeling blijft u nog 4 uur voor controle:

  • Gedurende de eerste 2 uur is het beter om op uw rechterzijde te liggen om de punctieplaats af te drukken.
  • Uw hartslag en bloeddruk zullen regelmatig gecontroleerd worden.
  • Vier uur na het onderzoek mag u pas weer eten of drinken.
  • Het is belangrijk dat u het de verpleegkundige direct vertelt als u ineens pijn krijgt. Bij sommige mensen treedt een wat uitstralende pijn in de schouder op. Dit is een normaal verschijnsel na een leverbiopsie. Het wordt veroorzaakt doordat het leverkapsel iets geprikkeld is door de biopsie.


Als alles goed met u gaat, wordt het infuus verwijderd en mag u aan het einde van de dag weer naar huis.

Vraag iemand om u naar huis te rijden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.