Mammalokalisatie door stereotaxie

Om de plaats die geopereerd moet worden goed te markeren wordt een mammalokalisatie uitgevoerd. Hierbij wordt een lokalisatiedraad ingebracht op de plek van de afwijking.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u van de laboranten uitleg over de mammalokalisatie, hierbij mag een begeleider aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek zelf kan geen begeleider aanwezig zijn.

Het onderzoek wordt door de radioloog samen met 2 laboranten uitgevoerd. Om te zorgen dat de borst zich niet verplaatst, is het heel belangrijk dat u stil blijft liggen gedurende het hele onderzoek.

U komt op uw buik op de onderzoekstafel te liggen. De tafel gaat omhoog, zodat de radioloog en laboranten er onder kunnen werken. De borst waar het om gaat komt in een uitsparing van de tafel te liggen. De borst wordt tussen 2 platen geklemd. Waarbij 1 van de platen een vierkante opening heeft om later de naald door te laten. Daarna wordt door het nemen van röntgenfoto’s, het gebied waar het om gaat opgezocht. Deze komt dan precies achter de vierkante opening in de 2e plaat te liggen.

Voordat de lokalisatieprocedure start, wordt de huid gedesinfecteerd met alcohol. Het is niet nodig om de borst te verdoven aangezien de prik van de lokalisatienaald gelijk is aan een verdovingsprik.

De naald met de lokalisatiedraad wordt door de radioloog ingebracht. Met foto’s wordt gecontroleerd of de naald op de juiste plaats zit. Als deze goed zit, wordt de buitennaald verwijderd en blijft er een dun metalen draadje achter. Op het metalen draadje wordt een loodkorreltje geplaatst. Hierna worden controlefoto’s op de mammograaf gemaakt. Het uiteinde van het draadje wordt op de borst vastgeplakt.

Meestal wordt deze ingreep op de ochtend van de operatie verricht, heel soms gebeurt het de dag ervoor. U kunt dan, met het geplaatste lokalisatiedraadje, gewoon naar huis en komt de volgende dag terug voor de operatie.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.