MRI Arthrografie (gewricht)

MRI arthrografie is een combinatieonderzoek van een arthrografie en een MRI scan voor het onderzoeken van een gewricht. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek om delen van het lichaam af te beelden met behulp van een sterke magneet. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. De beide onderzoeken vinden in verschillende kamers plaats. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Arthrografie

Een arthrografie is een onderzoek waarbij met röntgenstralen een gewricht in beeld gebracht wordt. Dit gebeurt met contrastmiddel. Aansluitend aan dit onderzoek vindt de MRI scan plaats om het verloop van het contrastmiddel in het gewricht te kunnen zien.

MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek om delen van het lichaam af te beelden met behulp van een sterke magneet. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. 

De sterke magneet van het MRI apparaat trekt metalen voorwerpen aan. Ook kan het sterke magneetveld van het apparaat de werking van een pacemaker of ingebracht pompje ontregelen. Vaatclips in het hoofd kunnen tijdens het onderzoek gaan draaien en zo de hersenen beschadigen. Metaalsplinters in de oogkas (bijvoorbeeld bij metaalbewerkers) kunnen bewegen en dan het oog beschadigen.

U kunt in ieder geval niet zonder overleg een MRI onderzoek ondergaan als de volgende voorwerpen zich in uw lichaam bevinden:

 • een pacemaker;
 • een pompje;
 • vaatclips in het hoofd;
 • metaalsplinters in de oogkas.

Is bovengenoemde op u van toepassing? Neem dan voor het onderzoek - liefst zo spoedig mogelijk - contact op met de afdeling Radiologie of uw behandelend arts om te overleggen. Soms zal het MRI onderzoek in het geheel niet kunnen doorgaan; soms zal het alleen kunnen plaatsvinden nadat nadere inlichtingen zijn ingewonnen.

Mensen met de volgende voorwerpen in het lichaam kunnen meestal wel een MRI onderzoek ondergaan:

 • metalen plaat of prothese in bekken, armen of benen;
 • vaatclips, die bij een buikoperatie zijn gebruikt;
 • spalk (tanden).

Toch is het goed dit tegen de laborant te zeggen omdat deze voorwerpen storingen in het beeld kunnen veroorzaken.

Deze bovenstaande opsomming is onvolledig. Daarom is het belangrijk dat u de laborant vertelt of u ooit bent geopereerd en zo ja, waarvoor. Lees het screeningsformulier MRI zorgvuldig door en vul het samen met uw arts in, voordat u de afspraak voor een MRI scan heeft.

Voorwerpen die u misschien bij u draagt en niet mee kunnen de onderzoekskamer in zijn onder andere:

 • pasje met pincode zoals bankpas, telefoonkaart of personeelspasje;
 • muntgeld, sleutels, aanstekers;
 • mobiele telefoon, mp3speler en andere apparatuur;
 • sieraden, horloge, haarspelden of klemmen, riemen, piercings, etc;
 • kunstgebit of plaatje en bijvoorbeeld gehoorapparaten.

Laat bovenstaande spullen zoveel mogelijk thuis of - als thuislaten niet mogelijk is - laat ze achter in het afsluitbare kleedhokje. Ook metalen voorwerpen aan kleding mogen niet de MRI ruimte in. Kleding zonder metalen voorwerpen kunt u gewoon aanhouden. Van de aantrekkingskracht van de magneet zult u zelf niets merken.

Voorbereiding

Geen voorbereiding nodig

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Eten, drinken en het innemen van medicijnen is geen belemmering voor het onderzoek en is dus toegestaan.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, willen we u vragen dit vooraf te melden.

Claustrofobie

U ligt tijdens de MRI in een 1,8 meter lange koker. Deze koker is aan beide zijden open. Afhankelijk van het te scannen gebied wordt u eerst met uw hoofd of met uw voeten de koker in geschoven. Het te scannen gebied zal zich in het midden van de koker bevinden. Als u last heeft van claustrofobie (angst in kleine ruimtes) kan dit problemen geven. Wanneer u verwacht dat u daarmee moeite zult hebben, kunt u overleggen met uw behandelend arts.

Muziek-cd meenemen

De MRI maakt tijdens het maken van de foto’s een snel kloppend geluid net als een boormachine. Eventueel kunt u uw eigen muziek op cd meenemen om naar te luisteren.

Onderzoek

Arthrografie

Wanneer de laborant u oproept zal deze u vragen het te onderzoeken lichaamsdeel van kleding te ontdoen en eventuele sieraden te verwijderen. Daarna mag u plaatsnemen op de onderzoekstafel waar het gewricht wordt gedesinfecteerd. De radioloog prikt het gewricht aan en deze wordt met röntgen in beeld gebracht. Als de naald op de goede plek zit, zal via deze naald contrastmiddel ingespoten worden. Na het inspuiten mag u zich weer aankleden en wordt u doorverwezen naar de ontvangstruimte voor de MRI.

MRI

Voordat de laborant u meeneemt naar de onderzoekskamer zal deze u vragen of u metalen of magnetische voorwerpen bij u draagt. Deze mogen niet in de buurt van de sterke magneet komen omdat ze door de magneet worden aangetrokken. U kunt zich omkleden in een kleedkamer die kan worden afgesloten. Hier kunt u uw persoonlijke bezittingen veilig achterlaten. Na een controle op metalen voorwerpen komt u in de MRI ruimte. U gaat liggen op de onderzoekstafel. Zorg dat u zo gemakkelijk mogelijk ligt, want het onderzoek duurt enige tijd en u moet gedurende die tijd in dezelfde houding blijven liggen. Als u beweegt tijdens het maken van de foto's zullen die door de beweging onscherp zijn.

U zult een koptelefoon met eventueel muziek of oordopjes krijgen om het geluid van de MRI te dempen. De MRI maakt tijdens het maken van de foto’s een snel kloppend geluid net als een boormachine. Eventueel kunt u uw eigen CD meenemen om naar te luisteren. In uw hand krijgt u een balletje die als noodbel dient en die u in kunt knijpen als u de laborant wilt oproepen. In de MRI zit een microfoon en een luidspreker. De laborant houdt u via een raam en via een televisiescherm in de gaten. Vervolgens wordt u in de koker van de MRI geschoven en zal de scan gestart worden.

De uitslag

Nadat de MRI scan klaar is, zal de radioloog de foto’s beoordelen en er een verslag van maken. Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Na onderzoek

Houd er rekening mee dat u na dit onderzoek het gewricht maximaal 24 uur niet mag belasten. De ingespoten vloeistof wordt in deze tijd door de omliggende weefsels opgenomen. Te veel belasting van het gewricht kan extra pijnlijk zijn.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.