MRI MRCP (galwegen)

Een MRCP is een MRI onderzoek van de galwegen. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Dit is een techniek om delen van het lichaam af te beelden met behulp van een sterke magneet. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling. Met MRI komen bepaalde delen van het lichaam - zoals bijvoorbeeld pezen, spieren, hersenweefsel, tussenwervelschijven en bloedvaten en in uw geval de galwegen - beter in beeld dan met andere onderzoeken. Het onderzoek is veilig en pijnloos.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

De sterke magneet van het MRI apparaat trekt metalen voorwerpen aan. Ook kan het sterke magneetveld van het apparaat de werking van een pacemaker of ingebracht pompje ontregelen. Vaatclips in het hoofd kunnen tijdens het onderzoek gaan draaien en zo de hersenen beschadigen. Metaalsplinters in de oogkas (bijvoorbeeld bij metaalbewerkers) kunnen bewegen en dan het oog beschadigen.

U kunt in ieder geval niet zonder overleg een MRI onderzoek ondergaan als de volgende voorwerpen zich in uw lichaam bevinden:

 • een pacemaker;
 • een pompje;
 • vaatclips in het hoofd;
 • metaalsplinters in de oogkas.

Is bovengenoemde op u van toepassing? Neem dan voor het onderzoek - liefst zo spoedig mogelijk - contact op met de afdeling Radiologie of uw behandelend arts om te overleggen. Soms zal het MRI onderzoek in het geheel niet kunnen doorgaan; soms zal het alleen kunnen plaatsvinden nadat nadere inlichtingen zijn ingewonnen.

Mensen met de volgende voorwerpen in het lichaam kunnen meestal wel een MRI onderzoek ondergaan:

 • metalen plaat of prothese in bekken, armen of benen;
 • vaatclips, die bij een buikoperatie zijn gebruikt;
 • spalk (tanden).

Toch is het goed dit tegen de laborant te zeggen omdat deze voorwerpen storingen in het beeld kunnen veroorzaken.

Deze bovenstaande opsomming is onvolledig. Daarom is het belangrijk dat u de laborant vertelt of u ooit bent geopereerd en zo ja, waarvoor. Lees het screeningsformulier MRI zorgvuldig door en vul het samen met uw arts in, voordat u de afspraak voor een MRI scan heeft.

Voorwerpen die u misschien bij u draagt en niet mee kunnen de onderzoekskamer in zijn onder andere:

 • pasje met pincode zoals bankpas, telefoonkaart of personeelspasje;
 • muntgeld, sleutels, aanstekers;
 • mobiele telefoon, mp3speler en andere apparatuur;
 • sieraden, horloge, haarspelden of klemmen, riemen, piercings, etc.;
 • kunstgebit of plaatje en bijvoorbeeld gehoorapparaten;

Laat bovenstaande spullen zoveel mogelijk thuis of - als thuislaten niet mogelijk is - laat ze achter in het afsluitbare kleedhokje. Ook metalen voorwerpen aan kleding mogen niet de MRI ruimte in. Kleding zonder metalen voorwerpen kunt u gewoon aanhouden. Van de aantrekkingskracht van de magneet zult u zelf niets merken.

Voorbereiding

Licht eten

U wordt verzocht om 2 uur voor het onderzoek licht te eten (dus niet nuchter blijven). Na dit eten mag u - totdat het onderzoek heeft plaatsgevonden - niets meer eten of drinken. Ook mag u niet roken, daardoor worden maagsappen aangemaakt die storen op de foto’s.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, willen we u vragen dit vooraf te melden.

Claustrofobie

U ligt tijdens het maken van de foto's in een 1.8 meter lange koker. Deze koker is aan beide zijden open. U wordt eerst met uw hoofd de koker in geschoven. Het te scannen gebied zal zich in het midden van de koker bevinden. Als u last heeft van claustrofobie (angst in kleine ruimtes) kan dit problemen geven. Wanneer u verwacht dat u daarmee moeite zult hebben, kunt u overleggen met uw behandelend arts.

Muziek-cd meenemen

De MRI maakt tijdens het maken van de foto’s een snel kloppend geluid net als een boormachine. Eventueel kunt u uw eigen muziek op cd meenemen om naar te luisteren.

Onderzoek

Voordat de laborant u meeneemt naar de onderzoekskamer zal deze u vragen of u metalen of magnetische voorwerpen bij u draagt. Deze mogen niet in de buurt van de sterke magneet komen omdat ze door de magneet worden aangetrokken. U kunt zich omkleden in een kleedkamertje die kan worden afgesloten. Hier kunt u uw persoonlijke bezittingen veilig achterlaten. Na een controle op metalen voorwerpen komt u in de MRI ruimte. U gaat liggen op de onderzoekstafel. Zorg dat u zo gemakkelijk mogelijk ligt, want het onderzoek duurt enige tijd en u moet gedurende die tijd in dezelfde houding blijven liggen. Als u beweegt tijdens het maken van de foto's zullen die door de beweging onscherp zijn.

U zult een koptelefoon met eventueel muziek of oordopjes krijgen om het geluid van de MRI te dempen. De MRI maakt tijdens het maken van de foto’s een snel kloppend geluid net als een boormachine. Eventueel kunt u uw eigen CD meenemen om naar te luisteren. In uw hand krijgt u een balletje die als noodbel dient en die u in kunt knijpen als u de laborant wilt oproepen. In de MRI zit een microfoon en een luidspreker. De laborant houdt u via een raam en via een televisiescherm in de gaten. Vervolgens wordt u in de koker van de MRI geschoven en zal de scan gestart worden.

Voor iedere serie foto’s is het van belang dat u op een bepaalde manier uw adem stil houdt. De laborant geeft u instructie.

Contrastmiddel en duur van het onderzoek

Een heel onderzoek bestaat uit meerdere series foto’s. Houdt u er rekening mee dat dit onderzoek 30 minuten kan duren. Voor het onderzoek is geen contrastvloeistof nodig.

De uitslag

Nadat de MRI scan klaar is zal de radioloog de foto’s beoordelen en er een verslag van maken. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.