Myocard perfusie scintigrafie

Met een myocard perfusie scintigram wordt bekeken of de hartspier overal voldoende bloed krijgt. De doorbloeding van uw hartspier wordt daarom onder verschillende omstandigheden beoordeeld: tijdens inspanning en als u in rust bent. Het resultaat van dit onderzoek wordt gebruikt om uw (pijn)klachten beter te kunnen beoordelen. Ook kan het zijn dat er meer onderzoeken nodig zijn of een bepaalde behandeling wordt geadviseerd.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen die weer klachten hebben gekregen na een dotterbehandeling of een bypassoperatie. Maar ook bij mensen die nog niet eerder hartklachten hadden. 

Voorbereiding

Het onderzoek gebeurt op twee dagen. U moet zich aan een paar regels houden om ervoor te zorgen dat het onderzoek goed verloopt:

  • Beide dagen moet u nuchter komen. Dat betekent dat u vanaf 12 uur ’s nachts niet mag eten en drinken. Als het onderzoek 'smiddags is, mag u 4 uur van tevoren een licht ontbijt nemen.
  • Belangrijk is verder dat u vanaf 24 uur voor het onderzoek geen voeding, drank of medicijnen met cafeïne inneemt.

Onderzoek

Op de eerste dag van het onderzoek brengt de arts de doorbloeding van de hartspier in beeld nadat u zich heeft ingespannen, tijdens een inspanningstest. Op de tweede dag wordt dit herhaald, maar dan in rust. 

Het onderzoek op dag 1

Voor de inspanningstest krijgt u een infuus in een ader in uw arm. Bij de inspanningstest fietst u op een hometrainer. Er wordt dan een hartfilmpje (Electro CardioGram) gemaakt en we controleren uw bloeddruk. Elke twee minuten wordt de fiets iets zwaarder gezet. Dit gaat net zo lang door totdat u het gevoel heeft dat u niet meer kunt. Uw arts zegt dan dat u kunt stoppen. Maar let op: geef direct aan of u tijdens het fietsen pijn op de borst of de voor u herkenbare klachten krijgt.

Als u niet kunt fietsen of als de inspanning niet voldoende succesvol is, kan de inspanningstest vervangen worden door een andere vorm van inspanning: een medicijn. Dit wordt via een infuus ingespoten. Uw hart spant zich dan kunstmatig in. U voelt dat uw lichaam zich inspant, zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen. De geneesmiddelen die de inspanningstest vervangen heten adenosine of dobutamine. De arts bepaalt welke wordt gebruikt. 

Vlak voor u kunt stoppen met fietsen krijgt u via het infuus een licht-radioactieve vloeistof toegediend. Hiermee wordt de doorbloeding van de hartspier bij inspanning zichtbaar gemaakt. Na de inspanningstest moet u een vettige maaltijd gaan eten en u mag ook weer drinken. Ongeveer 1 uur na de inspanningstest en na de maaltijd maakt uw arts de scan van uw hart.

Dit gebeurt op een onderzoekstafel. De camera draait om u heen en vanuit verschillende richtingen maakt de scanner foto’s van uw hart. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

In totaal duurt dit onderzoek ongeveer 3 uur.

Het onderzoek op dag 2

Op de dag van het rustonderzoek krijgt u eerst een spray (nitrobaat) onder uw tong. De nitrobaat zorgt voor een optimale doorbloeding van de hartspier. Daarna krijgt u weer de licht-radioactieve vloeistof toegediend om de doorbloeding van de hartspier in rust zichtbaar te maken. Vervolgens moet u weer een vettige maaltijd gaan eten en mag u weer drinken. Tijdens de maaltijd moet u op de afdeling blijven. Het is daarom handig als u uw maaltijd voor deze dag zelf meeneemt (bijvoorbeeld een broodje met kaas en boter). Na de maaltijd maakt de arts de scan op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek van dag 1.

In totaal duurt dit onderzoek ongeveer 2,5 uur.

Na onderzoek

Als de scan gemaakt is beoordeelt de arts of het gelukt en volledig is. Is dit het geval, dan mag u de afdeling verlaten. Het kan zijn dat er na de beoordeling nog aanvullende (extra) opnamen gemaakt moeten worden. Zijn de extra opnamen nodig, dan duurt het onderzoek langer. Later bekijkt de arts (nucleair geneeskundige) het onderzoek nauwkeurig. Deze maakt een verslag voor uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw eerstkomende bezoek of via een telefonische afspraak.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Cardiologie via 036 868 87 19.