Nierbiopsie

Bij een nierbiopsie haalt de arts met een holle naald een klein stukje weefsel uit uw nier. Met een echo wordt de precieze plek bepaald waar geprikt gaat worden. Het nierweefsel gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Hier wordt het onderzocht om een goede diagnose te kunnen stellen voor uw nierprobleem. 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

De ochtend van de opname kunt u thuis gewoon ontbijten. U wordt om 8.00 uur op de afdeling verwacht. Daar wordt u door de verpleegkundige ontvangen en opgenomen. Hierna kunt u beter niet meer eten en drinken tot na het biopt.

Voor dit onderzoek wordt u 1 nacht opgenomen op de afdeling.

Bloedafname

Op de dag van opname wordt bloed van u afgenomen ter controle van de nierfunctie en het bloedgehalte. Ook worden 2 zakjes bloed bij u afgenomen en klaargemaakt. U krijgt een infuus ingebracht om snel vocht en bloed toe te kunnen dienen als dat nodig blijkt te zijn.

Medicatie

Een uur voor de biopsie krijgt u 1 tabletje valium 10 milligram wat u helpt ontspannen tijdens de procedure.

Belangrijk om vooraf te melden bij uw arts

  • Omdat de nieren bloedrijke organen zijn, willen wij vooraf zeker weten dat u geen bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
  • Ook willen we weten of u om religieuze of andere redenen tegen het toedienen van bloed of bloedproducten bent. 

Onderzoek

U wordt in bed naar de röntgenafdeling gebracht. Daar wordt u gevraagd op uw buik te gaan liggen omdat de nier dan beter te zien is. De radioloog zal met een echo apparaat uw linkernier bekijken. Als alles er goed uit ziet, wordt onder de huid een plaatselijke verdoving gegeven en worden er twee pijpjes nierweefsel weggehaald. Het zijn heel dunne pijpjes van 1 à 2 cm lang.

Meestal voelen mensen niets van de biopt. Maar het biopt is soms niet helemaal zonder pijn. U kunt eventjes een prik 'in de diepte' voelen. Het is belangrijk om dan toch vooral goed stil te blijven liggen.

Het nierweefsel wordt naar het laboratorium gestuurd voor microscopisch onderzoek.

Na onderzoek

Na de biopsie krijgt u een aantal gazen op de wond om bloeden tegen te gaan. U mag daarna weer terugdraaien op uw rug. Vanaf dit moment tot aan de volgende morgen moet u plat in bed blijven liggen. U mag dus ook niet uit bed voor toiletbezoek.

Terug op de verpleegafdeling zal er in het begin zeer regelmatig bloeddrukcontrole plaatsvinden. Verder is het belangrijk de verpleegkundige te vertellen hoe u zich voelt. Ook als u ineens pijn krijgt, moet u dit direct laten weten. Meestal is er niets aan de hand en krijgt u een tabletje paracetamol.

De ochtend na de nierbiopsie wordt nogmaals uw bloedgehalte gecontroleerd en wordt uw urine onderzocht. Als alles goed is, wordt het infuus verwijderd en mag u naar huis. U heeft vervolgens een afspraak voor 2 weken later op de polikliniek om over de uitslag te praten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.