Onderzoek naar bloed in de ontlasting

Voor een onderzoek naar bloed in de ontlasting (poep) moet u 3 dagen uw ontlasting verzamelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Overgebleven lichaamsmateriaal

Na het onderzoek is soms nog onderzoeksmateriaal (ontlasting) over. Dit wordt na het onderzoek vernietigd. Soms worden de restanten gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt anoniem en het is niet te herleiden van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de receptie van het laboratorium.

Voorbereiding

Speciale potjes

Voor het verzamelen van de ontlasting heeft u speciale potjes nodig. U krijgt deze van uw arts. Of u haalt de potjes op bij het Laboratorium Bloedafname Flevoziekenhuis.

Dieet

Is er geen dieet met u afgesproken? Dan kunt u meteen nadat u de potjes heeft opgehaald, beginnen met het verzamelen van de ontlasting. Is er wel een dieet met u afgesproken? Dan start u met verzamelen zoals u dat heeft afgesproken met uw behandelend arts.

Wat neemt u mee?

  • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een afsprakenkaart. Als u die nog niet heeft, laat u dan bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Onderzoek

  • U verzamelt drie dagen lang uw ontlasting. U gebruikt 1 potje per dag.
  • U vangt de ontlasting op in een schone po. Daarna brengt u een flinke portie ontlasting over in het potje. Dat kunt u doen met de spatel die aan de binnenkant van het deksel vastzit.
  • Aan het potje is een etiket bevestigd met daarop uw naam en geboortedatum. Schrijf op dit etiket de datum en het tijdstip waarop u het potje vult.
  • Sluit het potje steeds goed af.
  • Bewaar het afgesloten potje in de koelkast (of vriezer).
  • Zet op het etiket of u de potjes in de koelkast of vriezer heeft bewaard.

Haal nieuwe potjes als u zich vergist

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u uw ontlasting zeer nauwkeurig verzamelt. Vergist u zich een keer? Haal dan bij het Laboratorium bloedafname nieuwe potjes. U begint dan opnieuw met verzamelen.

Wanneer levert u de potjes in?

Het is belangrijk dat u de potjes meteen na het verzamelen inlevert bij het Laboratorium Bloedafname. Als dat kan het liefst op de dag waarop u de laatste ontlasting heeft verzameld. U kunt de potjes met het aanvraagformulier op werkdagen inleveren bij het Laboratorium Bloedafname. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u heeft wel een volgnummer nodig voor het afgeven van materiaal. Let op: in het weekend is het Laboratorium bloedafname gesloten.

De uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag van uw arts.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

U hoeft meestal geen afspraak te maken bij het Laboratorium Bloedafname. U kunt komen wanneer u wilt. Wij adviseren u om als dat kan laat in de ochtend of vroeg in de middag te komen. Dan is het over het algemeen rustiger. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur kan het juist drukker zijn.