Onderzoek vetbalans in de ontlasting

Om de vetbalans in uw ontlasting te onderzoeken moet u 3 dagen uw ontlasting (poep) verzamelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Ophalen van de emmers

De ontlasting - ook wel feces genoemd- moet verzameld worden in daarvoor bestemde emmers. U krijgt van uw arts of van de baliemedewerker van het Laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis emmers mee. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het Laboratorium  Bloedafname bevindt zich in de centrale hal van het Flevoziekenhuis.
U neemt bij het ophalen van de emmers het laboratorium aanvraagformulier mee.

Dieet

 • Als u een dieet heeft gekregen, is het nodig dat u zich aan het dieet houdt! 
 • Drie dagen na de start van het dieet begint u met het verzamelen van de ontlasting. Tijdens de dagen dat u de ontlasting verzamelt, is het noodzakelijk dat u het dieet volgt.
 • Is geen dieet afgesproken, dan kunt u met verzamelen starten zodra u de emmers heeft opgehaald.

Wat neemt u mee?

 • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een afsprakenkaart. Als u die nog niet heeft, laat u dan bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Onderzoek

 • Aan de emmers is een etiket bevestigd met uw gegevens. Wilt u de datum en tijd waarop u begonnen bent met het verzamelen en de datum en tijd waarop het verzamelen is beëindigd, op dit etiketnoteren?
 • Drie dagen verzamelt u de ontlasting in de 3 emmers: per dag 1 emmer.
 • U mag de ontlasting eerst opvangen in een schone po en daarna overbrengen in de emmer.
 • Sluit de emmer daarna goed af.
 • De afgesloten emmer bij voorkeur in de koelkast bewaren.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat u uw ontlasting nauwkeurig verzamelt en dat u zich strikt aan het dieet houdt. Toch kunt u zich een enkele keer vergissen. In beide gevallen moet u bij het laboratorium een nieuwe emmer ophalen en opnieuw beginnen met verzamelen.

Het inleveren van de emmers

Lever de emmers na het verzamelen zo snel mogelijk in, liefst op de dag waarop u het laatste monster heeft verzameld. De emmers en het aanvraagformulier kunt u afleveren bij Laboratorium Bloedafname in het Flevoziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar u dient  wel een volgnummer voor het afgeven van materiaal te halen.

Houd er rekening mee dat het Laboratorium Bloedafname alleen op werkdagen is geopend van 7.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.