Shunt-angiografie

Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij met behulp van röntgenstraling uit de CT-scanner de bloedvaten in beeld worden gebracht. Hierbij wordt contrastvloeistof gebruikt. Afwijkingen zoals een vernauwing van een bloedvat worden als dat kan direct behandeld.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Belangrijk om vooraf te melden bij uw arts

  • Gebruik van bloedverdunnende middelen.
  • Een mogelijke zwangerschap of het geven van borstvoeding.
  • Diabetes en Metformine gebruik.
  • Uw dialysemomenten.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudend contrastmiddel, jodium, medicijnen of pleister.

Onderzoek

U komt op een smalle tafel te liggen. De huid ter plaatse van de dialyseshunt wordt gedesinfecteerd. Vervolgens wordt u toegedekt met een steriel laken. Na het plaatsen van een lokale verdoving wordt de dialyseshunt aangeprikt en wordt er een dun slangetje - het werkkanaaltje - ingebracht. Via het werkkanaaltje wordt met behulp van contrastvloeistof een afbeelding van uw bloedvaten gemaakt. Contrastvloeistof zorgt voor een korte warmtesensatie door uw lichaam.

Afwijkingen zoals vernauwing van een bloedvat worden als dat kan direct behandeld. De behandeling zal meestal bestaan uit het oprekken van een vernauwing met een katheter met een klein opblaasbaar ballonnetje (de dotter-procedure). Soms wordt het behandeld met het plaatsen van een gaasvormig buisje (de stent-procedure) of het opzuigen van stolsels (de thrombosuctie).

Als uw dialysemoment aansluitend is op de angiografie worden alle materialen behalve het werkkanaaltje verwijderd. Als uw dialysemoment niet aansluitend is, dan wordt de insteekopening gehecht.

De duur van de behandeling is gemiddeld 1 á 1,5 uur.

Na de behandeling gaat u onder begeleiding terug naar het Dialysecentrum.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie via 036 868 87 43.