Urine onderzoek bij kinderen

Bij verdenking van een urineweginfectie (zoals blaasontsteking) bij uw kind wordt een urineonderzoek uitgevoerd. Hiervoor moet urine (plas) opgevangen worden.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Wat is een portie urine?

Een portie urine is die urine die op een willekeurig moment geproduceerd wordt. Het maakt niet uit wanneer de urine opgevangen wordt.

Voorbereiding

Bij een jongetje

De voorhuid (indien aanwezig en indien mogelijk) terugschuiven en de glanseikel goed met water wassen.

Bij een meisje

De schaamlippen spreiden en met een vochtig gaasje of washandje schoonvegen van voor naar achter (naar de billen toe).

Tips voor het opvangen van urine

 • Gebruik hiervoor de speciaal daarvoor bestemde potjes. U ontvangt één breed potje (voor sediment) en één smal, steriel potje (voor kweek).
 • Deze potjes zijn goed afsluitbaar en bevatten geen stoffen die de urine kunnen verontreinigen. Dit voorkomt een verkeerde uitslag.
 • Het is belangrijk dat de urine opgevangen wordt vlak vóór u naar het laboratorium gaat. Als de urine niet direct afgeleverd kan worden, bewaar deze dan tijdelijk in de koelkast.

Wat neemt u mee?

 • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een afsprakenkaart. Als u die nog niet heeft, laat u dan bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Onderzoek

De manier van opvangen van urine is afhankelijk van de leeftijd.

Urine opvangen in een plaszakje

Als uw kind nog niet zindelijk is, kunt u gebruik maken van een plaszakje.

 • Zorg ervoor dat de huid goed droog is en er geen crème op zit, vóórdat u het plaszakje opplakt.
 • Sluit het zakje af met het bijbehorende dopje.

Bij een jongetje:

 • de plasser door het gaatje van het zakje doen.

Bij een meisje:

 • vouw het plakgedeelte in de lengte dubbel om er voor te zorgen dat hij goed kan aansluiten in de bilnaad;
 • verwijder de plakrand;
 • het zakje over het plasgaatje plakken, met de vleugeltjes van het zakje richting de billetjes;
 • druk de plakrand stevig aan op de huid;
 • de luier kan gewoon over het plakzakje heen gedaan worden;
 • als er voldoende urine in het zakje zit, kunt u de urine in het potje laten lopen met het slangetje dat aan het zakje zit.

Urine opvangen in het potje

Vanaf de leeftijd dat uw kind zindelijk is, tot de leeftijd van 8 jaar kunt u de urine rechtstreeks opvangen in het potje.

 • U laat uw kind eerst plassen in het smalle, steriele potje en daarna in het brede potje. Als er te weinig urine in het brede potje zit, en het andere potje vol is, mag u wat urine van het smalle potje in het brede potje gieten.
 • Alléén als het echt niet lukt om urine in het smalle potje op te vangen, mag uw kind alleen in het brede potje plassen. U mag daarna een beetje urine in het smalle potje over gieten.

Midstream urine opvangen

Vanaf de leeftijd van 8 jaar mag uw kind eerst een klein beetje plassen in het toilet en daarna pas in de twee potjes (midstream urine).

 • Eerst een kleine hoeveelheid urine in het toilet plassen.
 • Daarna in het smalle urinepotje plassen.
 • Vervolgens in het brede urinepotje plassen.
 • Als laatste weer uitplassen in het toilet.
 • Als er te weinig urine in het brede potje zit, en het andere potje vol is, mag u alleen een beetje urine vanuit het smalle potje in het brede potje gieten. U mag geen urine van het brede in het smalle potje gieten.
 • De potjes met urine goed sluiten.
 • Naamsticker op het potje plakken. De stickers kunt u het beste erop plakken nadat de urine is opgevangen (anders worden de stickers nat).
 • De potjes met urine met de laboratoriumformulieren, zo snel mogelijk inleveren bij het Laboratorium Bloedafname.
 • Als u de urine niet direct kunt brengen, bewaar de potjes dan tijdelijk in de koelkast.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

U hoeft meestal geen afspraak te maken bij het Laboratorium Bloedafname. U kunt komen wanneer u wilt. Wij adviseren u om als dat kan laat in de ochtend of vroeg in de middag te komen. Dan is het over het algemeen rustiger. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur kan het juist drukker zijn.