Urine verzamelen 24-uurs

Voor dit onderzoek moet u 24 uur uw urine (plas) verzamelen.

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

Ophalen van de fles

De urine moet verzameld worden in een daarvoor bestemde bruine plastic fles (bokaal). De bokaal kunt u ophalen bij de balie van het Laboratorium Bloedafname, in de hal van het Flevoziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

De fles

Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek, kan de fles waarin de urine verzameld moet worden een poeder bevatten. Dit poeder zorgt ervoor dat de urine goed blijft en dat bepaalde stoffen niet afgebroken worden. Het poeder mag niet weggegooid worden en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Als er poeder in de fles zit, mag u niet rechtstreeks in de fles plassen maar moet u de urine verzamelen in een schone po en daarna overgieten in de fles.

Drinken

Tijdens dit onderzoek kunt u gewoon drinken zoals u gewend bent om te doen.

Wat neemt u mee?

 • Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het gewenste onderzoek is aangekruist.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een afsprakenkaart. Als u die nog niet heeft, laat u dan bij het Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Onderzoek

 • U moet de datum en het tijdstip waarop u begint met verzamelen en de datum en het tijdstip waarop u het verzamelen stopt op het lege etiket noteren dat u van de poli gekregen hebt.
 • U moet de urine zo nauwkeurig mogelijk verzamelen, waardoor een verkeerde uitslag van het onderzoek voorkomen kan worden.
 • ’s Morgens na het opstaan de eerste plas zo volledig mogelijk uitplassen in het toilet.
 • De volgende 24 uur, dag en nacht, de volledige urine die u plast in de fles verzamelen.
 • De volgende ochtend moet u de eerste ochtendurine wel opvangen en verzamelen. Het is belangrijk dat dit ongeveer op dezelfde tijd gebeurt als de vorige dag.
 • Hiermee is het verzamelen van de 24-uurs urine klaar.

Enkele tips

 • U mag direct in de fles plassen, ook mag u de urine eerst opvangen in een schone po en daarna overgieten in de fles.
 • Bevat de fles poeder of vloeistof, dan moet u eerst in een po plassen en daarna de urine in de fles gieten. 
 • Sluit de fles steeds goed af.
 • De fles met urine koel en donker bewaren (koelkast of kelder).
 • Als u zelf weet dat u meer dan 2 liter urine in 24 uur produceert, dan moet u dit doorgeven bij het laboratorium. U krijgt dan extra flessen mee naar huis.
 • Zoals gezegd moet u de urine zeer nauwkeurig verzamelen. Toch kunt u zich een enkele keer vergissen of er kan bij uw stoelgang urine verloren zijn gegaan. In beide gevallen moet u bij het Laboratorium Bloedafname een nieuwe fles ophalen en opnieuw beginnen met verzamelen.
 • Voor vrouwen: geen urine sparen tijdens de menstruatie.

Het inleveren van de fles

Lever de fles na het verzamelen van de urine zo snelmogelijk in, liefst op de dag waarop u de laatste urine heeft verzameld. U kunt de fles samen met het aanvraagformulier afleveren bij de balie van het Laboratorium Bloedafname in de hal van het Flevoziekenhuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar u heeft wel een volgnummer voor het afgeven van materiaal nodig.

Houd er rekening mee dat het Laboratorium Bloedafname alleen op werkdagen is geopend van 7.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag van het onderzoek toegestuurd.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Laboratorium Bloedafname via 036 868 87 07. Het Laboratorium Bloedafname zit in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (route 31) en is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor het inleveren van urine is het niet nodig om een afspraak te maken. U kunt komen wanneer u wilt. Wij adviseren u om als dat kan laat in de ochtend of vroeg in de middag te komen. Dan is het over het algemeen rustiger. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur kan het juist drukker zijn.