Zes minuten wandeltest

De wandeltest is een test waarin u (lopend) in zes minuten tijd moet proberen een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Tijdens de test wordt uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed gemeten, dit gebeurt met een clip aan uw vinger. Het doel van de test is te bepalen tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent. Deze test kan als onderdeel van eventuele longrevalidatie plaatsvinden of als apart vooronderzoek.

 

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Voorbereiding

 • U moet redelijk uitgerust aan de test beginnen. Zorg daarom dat u minimaal twee uur voor het onderzoek geen zware inspanning heeft gedaan. Dit kan de test namelijk negatief beïnvloeden.
 • Zorg er verder voor dat u nagellak/acrylnagels verwijdert van tenminste twee nagels per hand. Dit kan namelijk de zuurstofmeting negatief beïnvloeden.
 • Trek gemakkelijke kleding en schoenen aan.
 • Longmedicatie of andere medicatie kunt u gewoon gebruiken zoals voorgeschreven.
 • Kom minimaal een kwartier vóór de afgesproken tijd zodat u tijd heeft om uit te rusten.

Onderzoek

 • U krijgt een clip aan uw vinger, die de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed meet tijdens het lopen. Bovendien krijgt u een schaal te zien van 0 tot 10, waarop u kunt aangeven in welke mate u kortademig en vermoeid bent.
 • Als u zuurstof gebruikt, bepaalt uw behandelend arts of u de test met of zonder zuurstof gaat uitvoeren.
 • Gebruikt u een loopmiddel (wandelstok, krukken, rollator etc.) dan kunt u deze tijdens de test blijven gebruiken.
 • U start bij de aangegeven markering als u daarvoor een sein krijgt.
 • Het is de bedoeling dat u tijdens de test een zo groot mogelijke afstand aflegt binnen zes minuten. U wordt gevraagd om zo snel mogelijk te wandelen, maar wel in een tempo dat u zes minuten kunt volhouden.
 • U mag tijdens de test niet praten.
 • Als u het echt niet meer kunt volhouden, mag u even rusten. Probeer echter (indien mogelijk) zo snel mogelijk weer met het wandelen door te gaan. Als u rust blijft de tijd gewoon doorlopen.

Na onderzoek

Na afloop van de test wordt u gevraagd of u op een schaal van 0 tot 10 de score kunt geven voor de maximale kortademigheid en de maximale vermoeidheid die u had tijdens de wandeltest. De afstand die u in zes minuten heeft gelopen en het zuurstofgehalte in uw bloed tijdens en na afloop van de test worden genoteerd. Aan al deze gegevens kan uw behandelende arts zien tot welke inspanning u in staat bent.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Longziekten via 036 868 88 04