Veilig toedienen van medicatie met Medeye

Medicatieveiligheid is in alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp. Met de slimme inzet van techniek is het risico op menselijke fouten kleiner. Het Flevoziekenhuis gebruikt daarom het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Ziekenhuisapotheker Robin Roelofs: “Ons doel is altijd de juiste medicatie in de juiste dosering en toedienvorm op de juiste tijd aan de juiste patiënt te geven. MedEye is daarin een belangrijke veiligheidsklep.”

Hoe werkt het?

MedEye controleert de medicatie op een aantal manieren. De verpleegkundige controleert aan uw bed de medicatie voor toediening. De pillen worden gescand in een bakje dat verbonden is met de Computer on Wheels (COW). De computer herkent de medicatie en vergelijkt deze met de medicatie die elektronisch voorgeschreven is. Bij ‘groen licht’ krijgt u de medicatie  toegediend. De toediening wordt automatisch in het systeem gezet, zodat is geregistreerd dat u de medicatie heeft gebruikt. Het systeem helpt ook om efficiënter te werken. Zo hoeft bij het toedienen van medicatie per infuus er geen extra controle door een tweede verpleegkundige plaats te vinden.