Hartbewaking

Op de afdeling Hartbewaking liggen patiënten met problemen aan het hart, waardoor de hartfunctie bewaakt en/of behandeld wordt. Een opname op de afdeling Hartbewaking is nodig na bijvoorbeeld een hartinfarct of ernstig hartfalen. Op de afdeling werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij werken nauw samen met de cardiologen en arts-assistenten van de afdeling Cardiologie