Mammapoli

De Mammapoli van het Flevoziekenhuis onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met borstkanker. De polikliniek is een samenwerking tussen deskundige medisch specialisten van verschillende afdelingen. Zij hebben zich allemaal gespecialiseerd in borstkankerzorg en werken daarin samen als één team. Ook werken zij nauw samen met het Amsterdam UMC

Jaarlijkse controle weer mogelijk

De Mammapoli draait weer op volle sterkte. Hierdoor is de jaarlijkse controle weer mogelijk. U mag als patiënt, zoals u gewend was, de Mammapoli bellen voor een afspraak bij de chirurg. Dat kan door te bellen naar 036 - 868 87 01, blijf aan de lijn tot u de doktersassistente te spreken krijgt. 

Op dit moment zal de uitslag nog een telefonisch consult zijn, tenzij u een afwijking voelt of veranderingen ziet aan uw huid. In dat geval wil de chirurg u namelijk graag zien. 

De doktersassistente regelt voor u dat ook de mammografie wordt ingepland.

Begeleiding

Wanneer u te horen krijgt dat u mogelijk kanker heeft, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De Mammapoli doet er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen tijdens deze vaak onzekere periode. Tijdens uw behandelperiode is de verpleegkundig specialist Mammacare uw vaste aanspreekpunt. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van borstkanker en werkt nauw samen met de behandelend specialist(en). Ook partners en familieleden kunnen bij ons terecht voor vragen en begeleiding.

Contact

036 868 87 01

(Vervolg)afspraken patiënten

Route 51

Afspraken nieuwe patiënten

036 868 85 43

Afspraken huisarts spoed mammapoli

Route 36

Vervolgafspraken

Samenwerking Amsterdam UMC

De afdeling Chirurgie werkt nauw samen met het Amsterdam UMC. 9 van onze chirurgen werken ook in het Amsterdam UMC, op een specifiek vakgebied binnen de Chirurgie.

Lees verder