Pre-dialysezorg

Als uw nierfunctie zodanig verslechtert, dat een nierfunctie vervangende behandeling (dialyse) of niertransplantatie in de toekomst nodig kan zijn, wordt u door uw nefroloog verwezen naar de 'Nier Info Poli'. In deze fase, de pre-dialysefase, bespreken we de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen met u. Als u gaat starten met dialyseren, dan kunt u kiezen tussen bloeddialyse (hemodialyse) of buikdialyse (peritoneale dialyse). Het is belangrijk om tijdens de pre-dialysefase de tijd te nemen en te krijgen. Zo kunt u alle voor- en tegenargumenten bespreken.

Wat gebeurt er bij de Nier Info Poli?

Uw nierfunctie, evt. bloedafwijkingen en de bloeddruk worden gecontroleerd en behandeld, zoals u gewend bent. U krijgt stap voor stap informatie aangeboden, onder andere over de nierfunctie achteruitgang, niertransplantatie, voeding en de verschillende vormen van (thuis)dialyse. Deze informatie kunt u gebruiken om samen met het behandelteam belangrijke keuzes te maken over uw toekomst. Bijd e Nier Info Poli kunt u zelf aangeven welke informatie u wilt hebben en wanneer u die informatie wilt krijgen. Wij zullen u hierbij begeleiden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Dialysecentrum Flevoziekenhuis via 036 868 9237. Dit telefoonummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur