Geestelijke verzorging

Uw verblijf in het Flevoziekenhuis kan een grote invloed hebben op uw leven en dat van uw naasten. Van het een op het andere moment bent u niet meer in uw vertrouwde omgeving, maar in een klinische wereld met veel verschillende mensen aan uw bed. U kunt het gevoel hebben geen grip te hebben op de situatie. Er kan verdriet, angst, boosheid, teleurstelling, machteloosheid, onzekerheid of pijn zijn. Uw kijk op het leven, bijvoorbeeld over wat belangrijk is, kan veranderen. Het kan fijn zijn om dan ondersteuning te krijgen. Een geestelijk verzorger is er voor u en uw naasten. U kunt hierbij denken aan: een gesprek (individueel of met naasten), muziek aan bed (Bedside Buskers), een ritueelstilte en meditatie en bijeenkomsten bij bijzondere gebeurtenissen.

Wij zijn er voor iedereen. Mocht u iemand van uw eigen levensovertuiging of –achtergrond willen spreken, dan is dat mogelijk. 

 

Contact

036 868 88 27

9.00 – 17.00 uur

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Stiltecentrum

Heeft u behoefte aan een plek waar het stil is?  Dan is het Stiltecentrum wellicht iets voor u.

Lees verder