Bijeenkomsten bij belangrijke gebeurtenissen

In het ziekenhuis organiseren de geestelijk verzorgers bijeenkomsten waarin stil wordt gestaan bij belangrijke levensmomenten of thema’s. U kunt hierbij denken aan:
  • bijeenkomsten rond belangrijke feestdagen;
  • allerzielen (herdenking voor overleden patiënten en medewerkers);
  • bijeenkomsten rondom een actualiteit of belangrijke gebeurtenis.
U kunt zelf of via de verpleging contact met de geestelijk verzorgers opnemen voor een vrijblijvende kennismaking of een afspraak.