Intensive care

De afdeling Intensive care (IC) van het Flevoziekenhuis is een afdeling met 16 eenpersoonskamers. Op de IC worden patiënten behandeld die op een normale verpleegafdeling niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Denk hierbij aan acute en ernstige problemen met de longen, de nieren, het hart, de buikorganen (inclusief lever en galwegen) of de hersenen en het zenuwstelsel. Vaak werken dan ook de 'vitale organen' niet goed meer. Als het nodig is worden deze vitale orgaanfuncties ondersteund met medicatie of overgenomen door apparaten. Wie er op de Intensive care werken kunt u op deze pagina vinden. Als er een behandeling nodig is die niet hier op de IC kan plaatsvinden, kan de patiënt worden overgeplaatst naar het Amsterdam UMC, locatie AMC

Dag- en nachtritme

De zorg op de IC vindt 24-uur per dag plaats en dat kan onrust veroorzaken. Ondanks dit zal het behandelteam er zoveel mogelijk voor zorgen dat het dag-nacht ritme van de patiënt bewaard wordt. De eenpersoons kamers helpen ook om de rust rond het bed te vergroten.

Communicatie

Het is heel belangrijk dat patiënten die op de Intensive care liggen en hun naasten goed geïnformeerd worden over de situatie. De communicatie over de patiënt en de behandeling gebeurt uitsluitend via gesprekken met de eerste- of tweede contactpersoon. Dit geldt ook voor telefonische gesprekken. Iemand die niet de eerste of tweede contactpersoon is krijgt daarom in principe geen details te horen. 

 

Fietsend aan de beademing

Patiënten aan de beademing worden slapend gehouden. Dat heeft grote gevolgen voor hun  lichamelijke toestand. Eenmaal wakker kan een patiënt ook weer oefeningen doen om spierzwakte te voorkomen. 

Lees verder