Geheugencentrum Almere

Bij het Geheugencentrum Almere werken verschillende zorgverleners samen om mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie goed te helpen. De zorgverleners hebben allemaal hun eigen vakgebied. Zodra iemand bij het Geheugencentrum is aangemeld door de huisarts, wordt beoordeeld welke zorgverlener het beste bij die persoon past en wie er het beste onderzoek kan doen. Nadat het onderzoek is gedaan hebben de zorgverleners overleg met elkaar. Daarna bespreekt de arts de uitslag met de patiënt. Zo weet iemand eerder waar hij/zij aan toe is en welke begeleiding of behandeling mogelijk is.

Niet iedereen wordt doorverwezen naar het Geheugencentrum. De huisarts kan er ook voor kiezen om direct door te verwijzen naar Neurologie of Ouderengeneeskunde.

Het Geheugencentrum behandelt patiënten:

  • met verdenking op een andere vorm van dementie 
  • met dementie op jonge leeftijd (<70)
  • waarbij twijfel is over de diagnose. 

Het Geheugencentrum Almere is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.

Contact

036 548 56 50

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 12.00 uur.

Website Geheugencentrum Almere