Extra aandacht voor (kwetsbare) ouderen

Het Flevoziekenhuis zet vrijwilligers in om extra aandacht te kunnen geven aan (kwetsbare) ouderen die worden opgenomen in het ziekenhuis. Door deze extra aandacht hopen we tijdelijke verwardheid (delier), spierkracht- en conditieverlies, vallen en ondervoeding zoveel mogelijk te voorkomen of zo goed mogelijk te behandelen. Zodat u zo zelfstandig mogelijk blijft, zowel tijdens uw verblijf in het ziekenhuis als wanneer u weer naar huis mag.

Wat doen de vrijwilligers? 

De vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten bij hun behandeling om verwardheid, spierkrachtverlies, vallen en ondervoeding te voorkomen. Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd. Onze vrijwilligers voeren onder andere gesprekken met u en doen spelletjes die te maken hebben met de oriëntatie: 'waar bent u, welk moment van de dag is het, wie zijn de mensen om u heen?' Gesprekken kunnen bovendien zorgen voor afleiding en ontspanning. Als het nodig is ondersteunen de vrijwilligers de verpleegkundigen en fysiotherapeuten bij het uit bed komen en lopen met patiënten. En zij kunnen mee-eten tijdens de lunch, indien u dat prettig vindt.