Medisch maatschappelijk werk

De afdeling medisch maatschappelijk werk van het Flevoziekenhuis ondersteunt u en uw naasten bij psychosociale, emotionele of materiële problemen die samenhangen met uw ziekte of medische behandeling. Ziekte, behandeling en opname in het ziekenhuis kunnen een extra belasting betekenen voor u en uw omgeving. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan in uw gezin of op uw werk. Het kunnen problemen zijn die te maken hebben met de verwerking van uw ziekte of handicap. Het kan ook om praktische problemen gaan. De medisch maatschappelijk werkers werken nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars. Benieuwd naar waarom medisch maatschappelijk werk er is en wat u kunt verwachten? Bij vragen of interesse kunt u contact met ons opnemen. 

Wat is medisch maatschappelijk werk?

  

Lees verder