Contact met medisch maatschappelijk werk

U of uw naaste kan de verpleegkundige of specialist vragen om een medisch maatschappelijk werker in te schakelen. Als u contact wilt, heeft u geen verwijzing van een arts nodig. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Contactgegevens

Afdeling Dialyse

  • A. Verschuren via 036 868 96 36. Bereikbaar op dinsdag en donderdagmiddag.
  • D. Keurhorst via 036 868 86 74. Bereikbaar van woensdag tot en met vrijdag. 

Afdeling Gynaecologie/Verloskunde en Kindergeneeskunde

  • S. Brons-Kieft via 036 868 92 65. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag. 
  • H. Mulder via 036 868 90 86. Bereikbaar op maandag en vrijdag.

Overige afdelingen

Overige afdelingen zijn: Neurologie, Chirurgie, Interne geneeskunde, (poli) Oncologie, Longgeneeskunde, COVID, Orthopedie, Cardiologie en de Intensive care (IC).

  • C. van Hoorn via 036 868 70 18. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag. 
  • O. Serin via 036 868 70 49. Bereikbaar op dinsdag donderdag en vrijdag.

Email

medischmaatschappelijkwerk@flevoziekenhuis.nl