Waarom medisch maatschappelijk werk?

De medisch maatschappelijk werkers van het Flevoziekenhuis kunnen u tijdens uw opname of behandeling ondersteunen en begeleiden. Als u problemen heeft met de verwerking van uw ziekte of handicap kan de medisch maatschappelijk werker u helpen door hierover met u te praten. Gevoelens als angst, verdriet of onzekerheid over uw ziekte kunt u bespreken. Mogelijk kan de maatschappelijk werker u helpen die gevoelens de baas te worden. Niet alleen patienten maar ook familieleden kunnen gebruik maken van de hulp van het maatschappelijk werk.