Wat is medisch maatschappelijk werk?

De afdeling medisch maatschappelijk werk van het Flevoziekenhuis ondersteunt u en uw naasten bij psychosociale, emotionele of materiële problemen die samenhangen met uw ziekte of medische behandeling. Ook is er aandacht voor alle veranderingen die er zijn in uw leven. De balans in uw leven kan namelijk door ziekte, medische behandeling en/of ziekenhuisopname verstoord worden. De medisch maatschappelijk werker is deskundig op verschillende terreinen en helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid. 

Wat doet een medisch maatschappelijk werker?

Een medisch maatschappelijk werker biedt begeleiding aan u en uw naasten, geeft informatie en advies of bemiddelt onder andere:

  • wanneer uw draagkracht/draaglast uit balans is;

  • wanneer u zich eenzaam voelt en in een sociaal isolement belandt door ziekte;

  • bij rouw- en verliesverwerking;

  • wanneer u moeite heeft met het accepteren van een beperking van of verandering aan uw lichaam (bijvoorbeeld na een operatie);

  • wanneer u hulp bij materiële en praktische problemen nodig heeft;

  • wanneer u problemen heeft met of angst voor de medische behandeling of chirurgische ingrepen;

  • bij een problematische zwangerschap en bevalling;

  • wanneer u relatie- en gezinsproblemen krijgt door ziekte;

  • wanneer u problemen heeft bij de opvoeding van zieke kinderen.