Wat kunt u verwachten?

Medisch maatschappelijk werk biedt tijdens de opname en/of poliklinische behandeling ondersteuning en begeleiding. Samen met u en/of uw naasten wordt gezocht naar mogelijkheden die het herstel bevorderen of de beperkingen als gevolg van een ziekte verminderen.
Wederzijds respect is de basis voor een goede hulpverlening en samenwerking. Daarbij spreekt voor zich dat er zorgvuldig en discreet met uw gegevens wordt omgegaan. De maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Het kan zijn dat de maatschappelijk werker het belangrijk vindt dat andere hulpverleners, zoals artsen of verpleegkundigen, worden ingelicht over uw situatie. Dat wordt dan van te voren met u overlegd.
Voor zaken die niet samenhangen met uw opname of behandeling wordt u verwezen naar instanties buiten het ziekenhuis. Heeft u vragen en/of problemen door een tekort aan thuiszorg of plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige.