Herhaalrecept aanvragen

U kunt een herhaalrecept voor de polikliniek Oogheelkunde aanvragen via de app BeterDichtbij. U heeft hier een uitnodiging voor ontvangen bij het plannen van uw afspraak.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met de polikliniek Oogheelkunde via 036 868 8733.