Nieuwe heup via 'de voorste benadering'

Sinds 2016 gebruiken de orthopeden van het Flevoziekenhuis de operatietechniek 'de voorste benadering' bij het plaatsen van een nieuwe heup (een heupprothese). Bij deze benadering wordt er langs de spieren geopereerd waardoor deze in principe niet losgemaakt hoeven te worden. Dit is wel het geval bij andere technieken om een heupprothese te plaatsen. Dit heeft als voordelen: minder pijn, minder spierschade, minder kans op het uit de kom gaan van de heup en een veel sneller herstel.

"Patiënten zijn veel sneller weer op de been"

Na een uitgebreide voorbereiding met onder meer klinische lessen voor fysiotherapeuten, operatieassistenten en verpleegkundigen van de afdeling Orthopedie, hebben de orthopeden van het Flevoziekenhuis inmiddels al vele patiënten behandeld met de nieuwe techniek. “Door de voorste benadering is de operatie minder belastend in vergelijking met de andere technieken”, legt R. Krips uit. “De meeste patiënten zijn tot nu toe erg tevreden. Ze zijn veel sneller weer op de been en kunnen bijna allemaal de volgende dag naar huis.” 

Geschikt

De orthopeden van het Flevoziekenhuis kijken uiteraard kritisch naar het gebruik van de techniek. “Het blijft een grote operatie en niet iedereen komt ervoor in aanmerking”, legt B. Blom uit. “Als je enorm gespierd bent of als de heup erg misvormd is, ontstaat een risico op het niet goed plaatsen van de nieuwe heup. In ons team bekijken we samen of de patiënt geschikt is voor deze techniek.”

Medische Zaken: minder ingrijpende heupoperatie

Bekijk hieronder de aflevering van Medische Zaken over de operatie.