Preoperatieve screening

Voordat u wordt geopereerd doen we onderzoek naar uw gezondheid. Dit heet een 'preoperatieve screening'. Het Flevoziekenhuis heeft een speciale afdeling hiervoor: de afdeling Preoperatieve screening.
U heeft voorafgaand aan de operatie een gesprek met de anethesioloog. Dit is een arts gespecialiseerd in verdoving, pijnbestrijding en de zorg rondom uw operatie. Als u geopereerd moet worden, bekijkt de anesthesioloog of dat veilig en zonder bijzondere risico’s kan.
Een preoperatieve screening bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld controle van uw bloed, vragenlijsten, een gesprek over uw gezondheid en over de verdoving
Het Flevoziekenhuis heeft een speciaal magazine met daarin alle informatie over uw opname. Bekijk het magazine de 'ziekenThuis'. Dit magazine ligt bij mijnInfopunt klaar voor u om mee te nemen. 

 

Contact

036 - 868 98 56

dinsdag en vrijdag:
8.30 - 12.00 uur