Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg

Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ) houdt zich bezig met de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, wanneer genezing van hun ziekte niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte voor langere tijd worden afgeremd en duurt deze fase jaren. Soms is de palliatieve fase veel korter. 

De zorgverleners van TOPZ zijn er om u en uw naasten te steunen in deze moeilijke periode. U wordt ondersteund om zo lang mogelijk actief te kunnen leven. Uw naasten worden geholpen bij het omgaan met uw ziekte en de rouwverwerking na het overlijden. 

Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is het bestrijden van uw lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid. Naast de lichamelijke symptomen is er vooral ook aandacht voor uw gevoelens en gedachten. U kunt bijvoorbeeld angst, verdriet, verwardheid of somberheid ervaren.

Interview met longarts Lemke Pronk

Contact

036 868 97 06

10.00 – 16.30 uur

maandag t/m vrijdag

Advance care planning

Het kan zo zijn dat u nu nog wordt behandeld voor uw ziekte, maar dat de verwachting is dat er ooit een moment komt dat medicijnen niet goed meer werken. Of dat u in een situatie terecht komt, waarbij u plots erg ziek wordt. In zo'n situatie is het vaak veel lastiger om goed na te denken over wat er nu eigenlijk echt belangrijk voor u is en wat u nog wel of juist niet meer zou willen. Daarom praten we hierover met u nu het nog goed met u gaat. 

Lees verder