POP poli en Extra Zorg Poli

Het Flevoziekenhuis biedt spreekuren en begeleiding aan op de POP-poli voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn. 
De Extra Zorg Poli (EZP) is er voor vrouwen waarvan de zwangerschap niet alleen maar een roze wolk is. 

POP poli

De Psychiatrie- Obstetrie- Pediatrie (POP)-poli is een spreekuur voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn. Soms zijn er zorgen over terugkeer of verergering van een psychische ziekte. In andere situaties zijn er vragen over het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Ook kunnen er vragen of angsten zijn rond de zwangerschap, de bevalling of het kraambed. 

Spreekuur

Tijdens het 30 minuten durend gesprek zijn een gynaecoloog, psychiater en kinderarts aanwezig. Samen bespreekt u welke extra zorg gewenst is tijdens de zwangerschap, de bevalling, het kraambed en/of de periode daarna. Extra Zorg Poli (EZP)

Tijdens een zwangerschap kunnen er ook zorgen zijn over bijvoorbeeld de relatie, een tienerzwangerschap, geweld voorafgaand of tijdens de zwangerschap, huisvesting, geld, werk of gezondheid. Ook kunnen er psychische problemen spelen zoals angst of depressie. Soms is het moeilijk om gezond te leven en bijvoorbeeld met roken of blowen te stoppen. Extra begeleiding op de Extra Zorg Poli kan hierbij helpen. 

Spreekuur

Op maandagochtend is er een ‘Extra Zorg Spreekuur’. Deze extra zorg wordt geboden door een vaste groep van drie verloskundigen. Na afloop van het gesprek met de verloskundige en het onderzoek is er nog een aanvullend gesprek met de medisch maatschappelijk werker. Zij denkt met u mee over de problemen en mogelijke oplossingen.