Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het Flevoziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Als u onjuistheden aantreft op de website, dan vragen wij u deze aan ons te melden.

Geen medisch advies

De informatie op de websites is bedoeld voor algemene doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw behandelend specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Flevoziekenhuis.

Gebruik content

U mag de inhoud van deze website niet kopiëren en/of veranderen zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Communicatie van het Flevoziekenhuis. Dat geldt met nadruk ook voor de gebruikte foto’s. Wijzigingen van deze disclaimer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Externe informatiebronnen

In de website van het Flevoziekenhuis zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door het Flevoziekenhuis worden beheerd en waarover het Flevoziekenhuis geen controle heeft. Het Flevoziekenhuis heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie vanuit die andere bronnen.

Digitoegankelijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze website kan bezoeken. Ook mensen met een beperking. Daarom zijn wij bezig om onze website nog toegankelijker te maken. Heeft u vragen over de toegankelijkheid van onze website? Dan kunt u contact met ons opnemen via communicatie@flevoziekenhuis.nl.  

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

U kunt deze pagina's het beste bekijken met een schermresolutie vanaf 1024x768.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op de website van het Flevoziekenhuis, stuur dan een e-mail naar de afdeling Communicatie.

Ga naar de Coordinated Vulnerability Disclosure