Nieuwsoverzicht - verwijzers

Filter
 • Radiologie verbetert bereikbaarheid voor verwijzers

  Uit onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid voor collega’s en verwijzers beter kan. Met nieuwe procesafspraken wil de afdeling Radiologie haar bereikbaarheid voor verwijzers verbeteren. De nieuwe afspraken gaan per direct in.
 • Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ)

  De afgelopen periode heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om te spreken over ondersteunende - en palliatieve zorg. Het Team Ondersteuning bij Palliatieve Zorg (TOPZ) biedt poliklinische palliatieve zorg in het Flevoziekenhuis.
 • Spreekuur longartsen in gezondheidscentrum De Haak

  De longartsen starten in januari met een spreekuur in gezondheidscentrum De Haak in Almere Haven. Op woensdagochtenden doen de longartsen Dewi Groeneveld, Marieke de Vries en Peter van Hengel om de beurt spreekuur.
 • Uitkomst verwijzersonderzoek

  De uitkomst van het tweejaarlijkse verwijzersonderzoek is bekend. Voor het eerst is de vragenlijst ook uitgezet onder medisch specialisten. De vragenlijst is ingevuld door 51 medisch specialisten en 45 huisartsen, waarvoor dank.
 • Transmurale aanpak van stoppen met roken

  Er wordt een transmuraal zorgpad ontwikkeld en in de loop van 2021 komt er een ‘stoprokenloket’ in het Flevoziekenhuis. De patiënt kan daar na bezoek aan de specialist een afspraak maken voor begeleiding bij het stoppen met roken.
 • Eerste perifere stage endocrinologie

  Wanda Admiraal is de eerste fellow endocrinologie die tijdens haar subspecialisatie een perifere endocrinologie-stage doet. Tot nu toe vindt de subspecialisatie tot endocrinoloog alleen plaats in een academisch ziekenhuis.
 • Grote landelijke studie bij patiënten met CTS

  Het Flevoziekenhuis doet mee aan een grote landelijke zorgevaluatiestudie bij patiënten met het carpaletunnelsyndroom (CTS): DISTRICTS
 • Update corona: Versneld meer capaciteit voor opvang COVID-patiënten in kliniek

  Om het groeiende aantal opnames van COVID-patiënten in de regio goed te kunnen opvangen is vorige week besloten versneld meer capaciteit in de kliniek vrij te maken voor de opvang van COVID-patiënten in de regio.
 • 1 (current)
van 2