Bezoektijden

Patiënten mogen tussen 14.00 en 21.00 bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (centrale hal, Binnenstraat of galerij), dus buiten de verpleegafdeling.
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling. Let wel op: huisgenoten die met de besmette of verdachte patiënt in aanraking zijn geweest moeten volgens RIVM richtlijnen 14 dagen in thuisquarantaine. Zij mogen dus niet op bezoek komen.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Voor de volgende afdelingen gelden andere bezoekregels

 • Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Kinderdagbehandeling, Neonatologie, Verloskunde en Dialysecentrum. In onderstaand schema vindt u de geldende bezoektijden en regelingen voor deze afdelingen. 
Afdeling Bezoektijd

Hartbewaking

- 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur

Intensive care

- 11.00 - 15.00 uur en 16.00-20.00 uur
- Maximaal 2 bezoekers per dag
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Uitzonderingen zijn mogelijk, de behandelend arts oordeelt hierover
- Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (binnenstraat, centrale hal of galerij)

Bezoek COVID-patiënten:
- Bezoektijd 13.00-14.00 uur
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Maximaal 2 vaste bezoekers per patiënt

Kindergeneeskunde

- Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom
- 's Nachts is 1 ouder/verzorger welkom
- Overige bezoekers tussen 16.00-19.00 uur
- Maximaal 3 personen per kamer per dag (inclusief ouders/verzorgers). Het is niet de bedoeling dan deze 3 personen afwisselend aanwezig zijn.

Kinderdagbehandeling 

- 1 ouder/ verzorger mag het kind begeleiden, broertjes/zusjes zijn helaas niet welkom.

Neonatologie

- Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes 24 uur per dag, in overleg
- Overige bezoekers alleen overdag en altijd in overleg
- Maximaal 2 personen (inclusief ouder/verzorger) per couveuse per dag. Het is niet de bedoeling dat meer dan deze 2 personen afwisselend aanwezig zijn.

Verloskunde

Verloskamers
- Naast de partner is maximaal 1 vast persoon welkom bij een bevalling. Wisselen met andere personen mag niet.  
- Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis

Kraamsuites en overige patiëntenkamers
- Bezoektijden: 10.00 -12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur
- In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom
- Maximaal 1 bezoeker per dag (exclusief partner en kinderen van de patiënt)
- Kinderen < 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
- Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis
- Moeder en baby rusten tussen 12.00 en 15.00 uur

Dialysecentrum

Geen bezoek.

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Kom niet binnen als u één van de volgende klachten heeft: 

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Koorts

Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoekers en begeleiders.

Contactpersoon

De contactpersoon is de persoon die informatie krijgt over de patiënt tijdens de opname. De patiënt heeft deze persoon zelf als contactpersoon opgegeven. De patiënt heeft toestemming gegevens aan de zorgverlener om informatie over de behandeling met hem of haar te delen. De contactpersoon kan ook namens de familie vragen stellen.