Bezoektijden

Nieuwe bezoekregeling

Patiënten mogen alleen tussen 14.00 en 21.00 bezoek ontvangen.

Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (centrale hal, Binnenstraat of galerij), dus buiten de verpleegafdeling.
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling. Let wel op: huisgenoten die met de besmette of verdachte patiënt in aanraking zijn geweest moeten volgens RIVM richtlijnen 14 dagen in thuisquarantaine. Zij mogen dus niet op bezoek komen.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  
 • Aparte bezoektijden gelden voor de Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Neonatologie, Verloskunde en Dialysecentrum:   
Afdeling Bezoektijd
Hartbewaking 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur
Intensive care 11.00 - 15.00 uur en 16.00-20.00 uur
- Maximaal 2 bezoekers per dag
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Uitzonderingen zijn mogelijk, de behandelend arts oordeelt hierover
- Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (binnenstraat, centrale hal of galerij)

Bezoek COVID-patiënten:
- Bezoektijd 13.00-14.00 uur
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt
- Maximaal 2 vaste bezoekers per patiënt
Kindergeneeskunde - Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom
- 's Nachts is 1 ouder/verzorger welkom
- Overige bezoekers tussen 16.00-19.00 uur
- Maximaal 3 personen per kamer (inclusief ouders/verzorgers)
Neonatologie - Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes 24 uur per dag, in overleg
- Overige bezoekers alleen overdag en altijd in overleg
- Maximaal 2 personen (inclusief ouder/verzorger) per couveuse
Verloskunde

Verloskamers
- Naast de partner is maximaal 1 persoon extra welkom bij een bevalling
- Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (binnenstraat, centrale hal of galerij)

Kraamsuites en overige patiëntenkamers
- Bezoektijden: 10.00 -12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur
- In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom
- Maximaal 1 bezoeker tegelijk (exclusief partner en kinderen van de patiënt)
- Kinderen < 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
- Overige bezoekers wachten in de centrale wachtruimtes (binnenstraat, centrale hal of galerij)
- Moeder en baby rusten tussen 12.00 en 15.00 uur

Dialysecentrum Geen bezoek.

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Kom niet binnen als u één van de volgende klachten heeft: 

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Koorts

Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoekers en begeleiders.

Let op! Onderstaande informatie is tot nader order NIET van toepassing.

Alle dagen van de week tussen 14.00 en 21.00 uur (max. 2 personen). Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan kunt u alle dagen van de week op bezoek komen tussen 11.00 - 21.00 uur. 

Afwijkende bezoektijden

Sommige patiënten hebben extra rust nodig. Voor de volgende afdelingen gelden daarom afwijkende bezoektijden.

Afdeling Bezoektijd
Hartbewaking 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur
Intensive Care 11.00-15.00 uur en 16.00-20.00 uur
Kindergeneeskunde Ouders zijn dag en nacht welkom
Overige bezoekers tussen 16.00-19.00 uur
Neurologie Partner en contactpersoon welkom tot 21.00 uur
Overige bezoekers tussen 15.00-20.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

Familiekamers

Sommige verpleegafdelingen hebben een familie- of huiskamer voor patiënten en bezoekers. 

Overnachten

Soms is het voor bezoekers mogelijk om 's nachts bij een ernstig zieke patiënt te overnachten. Dit kunt u vragen aan de verpleegkundigen van de afdeling. 

Contactpersoon

De contactpersoon is de persoon die informatie krijgt over de patiënt tijdens de opname. De patiënt heeft deze persoon zelf als contactpersoon opgegeven. De patiënt heeft toestemming gegevens aan de zorgverlener om informatie over de behandeling met hem of haar te delen. De contactpersoon kan ook namens de familie vragen stellen.