Bezoektijden

Patiënten mogen tussen 14.00 en 20.00 bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2 bezoekers per dag;
 • Maximaal 1 bezoeker tegelijk bij de patiënt;
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling. Let wel op: huisgenoten die met de besmette of verdachte patiënt in aanraking zijn geweest moeten volgens RIVM richtlijnen 14 dagen in thuisquarantaine. Zij mogen dus niet op bezoek komen.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Voor de volgende afdelingen gelden andere bezoekregels

 • Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Kinderdagbehandeling, Neonatologie, Verloskunde en Dialysecentrum. In onderstaand schema vindt u de geldende bezoektijden en regelingen voor deze afdelingen. 
Afdeling Bezoektijd

Hartbewaking

 • 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur

Intensive care

 • Tussen 13.00 – 14.00 uur en tussen 19.00-20.00 uur
 • Maximaal 1 bezoeker per bezoekuur bij de patiënt
 • Dagelijks zijn 2 verschillende bezoekers toegestaan, in overleg met de contactpersoon van de patiënt
 • Familie kan bellen met verpleegkundige tussen 10.30 -11.30 uur 
 • Familiegesprekken kunnen worden gepland tussen 14.00 en 15.00 uur 

 

Kindergeneeskunde

 • Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom
 • Zoveel mogelijk op de kamer blijven.
 • 's Nachts is 1 ouder/verzorger welkom
 • Overige bezoekers tussen 16.00-19.00 uur
 • Maximaal 3 personen per kamer per dag (inclusief ouders/verzorgers). 

Kinderdagbehandeling 

 • Ouders/ verzorgers mogen het kind begeleiden, broertjes/zusjes zijn helaas niet welkom.

Neonatologie

 • Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes 24 uur per dag, in overleg
 • 1 bezoeker per dag, tussen 16.00-19.00 uur, maximaal 1 uur
 • Maximaal 2 personen (inclusief ouder/verzorger) per couveuse per dag. 

Verloskunde

Verloskamers

 • Eén persoon (bijvoorbeeld de partner) is welkom bij een bevalling. 
 • Deze persoon moet een mondkapje op in de verloskamer.
 • Het is niet mogelijk om te wisselen. 

Kraamsuites en overige patiëntenkamers

 • Bezoektijden: 10.00 -12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur
 • In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom
 • Maximaal 1 bezoeker per dag (exclusief partner en kinderen van de patiënt)
 • Kinderen < 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene
 • Moeder en baby rusten tussen 12.00 en 15.00 uur

Dialysecentrum

Geen bezoek.

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Kom niet binnen als u één van de volgende klachten heeft: 

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Koorts

Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoekers en begeleiders.

Contactpersoon

De contactpersoon is de persoon die informatie krijgt over de patiënt tijdens de opname. De patiënt heeft deze persoon zelf als contactpersoon opgegeven. De patiënt heeft toestemming gegevens aan de zorgverlener om informatie over de behandeling met hem of haar te delen. De contactpersoon kan ook namens de familie vragen stellen.