Bezoektijden

Patiënten mogen tussen 14.00 en 21.00 bezoek ontvangen. Daarbij geldt:

 • Maximaal 2x per dag 2 bezoekers;
 • Bent u partner, ouder of contactpersoon? Dan bent u welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • Bij ernstig zieke of terminale patiënten kan een uitzondering worden gemaakt op deze bezoekregeling; de behandelend arts oordeelt hierover.
 • Patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus of verdacht worden van besmetting, mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen, binnen de bezoektijden van de afdeling. Let wel op: huisgenoten die met de besmette of verdachte patiënt in aanraking zijn geweest moeten volgens RIVM richtlijnen 10 dagen in thuisquarantaine. Zij mogen dus niet op bezoek komen.
 • Spoedeisende Hulp (SEH): maximaal één begeleider is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden. In geval van twijfel beoordeelt de arts of de aanwezigheid van de begeleider verantwoord is en noodzakelijk is.  

Voor de volgende afdelingen gelden andere bezoekregels

 • Hartbewaking, IC, Kindergeneeskunde, Kinderdagbehandeling, Neonatologie, Verloskunde en Dialysecentrum. In onderstaand schema vindt u de geldende bezoektijden en regelingen voor deze afdelingen. 
Afdeling Bezoektijd

Hartbewaking

 • 16.00-16.45 uur en 19.00-20.00 uur

Intensive care

 • COVID-patiënten: maximaal 2x per dag 1 (dezelfde) bezoeker, in afstemming met de contactpersoon
 • Andere patiënten: maximaal 2x keer per dag 2 bezoekers
 • Bezoekuren:
  • 13.00 - 14.00 uur
  • 19.00 - 20.00 uur
 • Familie kan bellen met de verpleegkundige tussen 10.30 en 11.30 uur 
 • Familiegesprekken kunnen worden gepland tussen 14.00 en 15.00 uur 

Kindergeneeskunde

 • Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes zijn de hele dag welkom
 • Zoveel mogelijk op de kamer blijven.
 • 's Nachts is 1 ouder/verzorger welkom
 • Overige bezoekers (maximaal 2 per dag) zijn welkom tussen 16.00-19.00 uur
 • Maximaal 3 personen per kamer per dag (inclusief ouders/verzorgers). 

Kinderdagbehandeling 

 • Ouders/verzorgers mogen het kind begeleiden, broertjes/zusjes zijn helaas niet welkom.

Neonatologie

 • Ouders/verzorgers en broertjes/zusjes 24 uur per dag, in overleg
 • 1 bezoeker per dag, tussen 16.00-19.00 uur, maximaal 1 uur
 • Maximaal 2 personen (inclusief ouder/verzorger) per couveuse per dag. 

Verloskunde

Verloskamers

 • Maximaal 2 personen zijn welkom bij een bevalling. 
 • Deze personen dragen een mondkapje in de verloskamer.
 • Het is niet mogelijk om te wisselen. 
 • Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis.

Kraamsuites en overige patiëntenkamers

 • Maximaal 2x keer per dag 2 bezoekers tussen:
  • 10.00 -12.00 uur en
  • 15.00 - 20.00 uur
 • Kinderen jonger dan 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Overige bezoekers wachten buiten het ziekenhuis.
 • In de kraamsuite is de partner 24 uur per dag welkom.
 • Moeder en baby rusten tussen 12.00 en 15.00 uur.

Dialysecentrum

Maximaal een half uur tijdens de openingstijden van het Dialysecentrum.

Tip: er is beperkte wachtruimte aanwezig in het ziekenhuis en op de verpleegafdelingen. Bespreek daarom zoveel mogelijk vóóraf met de contactpersoon en/of familie wie op welk moment op bezoek gaat bij de patiënt. Zo houden we gezamenlijk de 1,5 meter regel in stand. 

Kom niet binnen als u één van de volgende klachten heeft: 

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Neusverkoudheid
 • Keelpijn
 • Koorts

Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoekers en begeleiders.

Contactpersoon

De contactpersoon is de persoon die informatie krijgt over de patiënt tijdens de opname. De patiënt heeft deze persoon zelf als contactpersoon opgegeven. De patiënt heeft toestemming gegevens aan de zorgverlener om informatie over de behandeling met hem of haar te delen. De contactpersoon kan ook namens de familie vragen stellen.