Checklist voor uw afspraak tijdens Corona

U heeft een afspraak met een zorgverlener van het ziekenhuis. Soms is deze afspraak telefonisch of via beeldbellen. Soms vindt uw afspraak plaats in het ziekenhuis. Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen. Wij hebben alle gepaste maatregelen genomen om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.  Bekijk hier een film over veilig het ziekenhuis bezoeken.

Actuele informatie over het coronavirus

Bekijk voor uw bezoek de actuele informatie over het coronavirus

U heeft een belafspraak 

U hoeft niet naar het ziekenhuis te komen. De zorgverlener belt u. Wij sturen u via mail of per post een brief waarin staat wanneer, hoe laat, waar en met wie uw afspraak plaatsvindt. De tijd die in deze brief staat is een richttijd. Soms belt de zorgverlener u eerder of later. De zorgverlener belt u meestal met een anoniem nummer. 

Uw afspraak in het ziekenhuis 

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen 

Het is veilig om naar het ziekenhuis te komen. Wij hebben alle gepaste maatregelen genomen om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. 

Kom alleen, als dat kan

Wij vragen patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo proberen we drukte te voorkomen en de 1,5 meter afstand te bewaren. Soms is het toch nodig of wenselijk dat er iemand meegaat. Bijvoorbeeld als het medisch noodzakelijk is, bij bepaalde gesprekken of als de patiënt begeleiding nodig heeft.

 • De zorgverlener en/of de patiënt geeft aan of begeleiding nodig is.
 • Als begeleiding nodig is, mag er maximaal één begeleider mee.
 • Er mag altijd één begeleider aanwezig zijn bij een bevalling.
 • Kinderen worden in het ziekenhuis altijd begeleid door maximaal één persoon.
 • Begeleiders met COVID-klachten vragen wij niet naar het ziekenhuis te komen.

Kom op tijd

 • Bent u te vroeg voor uw afspraak? Wacht dan buiten het ziekenhuis.
 • Kom niet te laat voor uw afspraak. Dan is er kans dat we de afspraak opnieuw moeten plannen. 

Houd 1,5 meter afstand

 • Volgens de landelijke richtlijn is het noodzakelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. 
 • Volgt u alstublieft de instructies van de polikliniekmedewerkers op bij het plaatsnemen in de wachtkamer.

Toegang

Patiënten en bezoekers maken gebruik van de hoofdingang. Deze is alle dagen geopend van 6.30 tot 22.00 uur. Klik hier voor de bezoekregeling en tijden. Dialysepatiënten blijven gebruik maken van de ingang Dialyse. 

MijnInfopunt open

Let op: mijnInfopunt is gevestigd in de centrale hal, schuin tegenover de oude locatie. U kunt hier onder meer terecht voor patiëntinformatie en het lenen van een iPad. Ook de opnameservice voor patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis gaat weer van start, van 6.45 – 8.45 uur.

Route en Parkeren 

Klik hier voor de informatie over de route en parkeren tijdens uw bezoek aan het Flevoziekenhuis. 

Afspraak wijzigen of afzeggen 

 • Als de afspraak niet uitkomt, dan kunt u deze verzetten of afzeggen. Doe dit het liefst zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling waar uw afspraak gepland staat. Het telefoonnummer vindt in de lijst met contactgegevens.

Klaarleggen of meenemen tijdens uw afspraak

 • Identificatiebewijs: bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) meenemen. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden.
 • Verwijsbrief: bij een eerste afspraak neemt u een verwijsbrief mee van de huisarts of zorgverlener.
 • Wijziging persoonsgegevens: geef wijzigingen in persoonsgegevens direct door. Dit kunt u doen bij de afdeling waar u een afspraak heeft.
 • Uw medische gegevens: u kunt ons toestemming geven voor inzage in uw medische gegevens. Dit kan online via www.ikgeeftoestemming.nl, of via uw huisarts en apotheek. 
 • Verzekering: bent u verzekerd voor zorgkosten? Let op: soms zijn er kosten verbonden aan een belafspraak of een afspraak via beeldbellen. 
 • Ziekenhuisbacterie: laat het ons direct weten als u (mogelijk) een ziekenhuisbacterie heeft, zoals MRSA, MRSE, VRE, VRSA, VISA.

Checklist bij opname

Het is belangrijk dat u uw opname in het ziekenhuis goed voorbereid. 

Afspraak voorbereiden

Een afspraak met uw behandelend arts kunt u thuis ook goed voorbereiden.