Geleidelijk uitbouwen van de zorg, veelgestelde vragen

Het Flevoziekenhuis gaat de poliklinische zorg geleidelijk uitbouwen. Veel zorg werd de afgelopen weken uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij het uitbouwen van de zorg is medische urgentie leidend. Patiënten bij wie de medische urgentie hoog is worden als eerste geholpen. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Patiënten hoeven niet zelf contact op te nemen over het plannen van een afspraak, zij worden gebeld door een medewerker van het ziekenhuis. Het opbouwen van de poliklinische zorg gebeurt geleidelijk. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (zoals 1,5 meter afstand) worden hierbij in acht genomen. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer word ik geholpen?
  We nodigen eerst de patiënten uit voor wie de medische urgentie het hoogst is en de zorg niet langer uitgesteld kan worden. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt. Het kan dus zijn dat u langer moeten wachten op een afspraak, onderzoek en/of behandeling.
   
 • Word ik gebeld of moet ik zelf bellen? 
  Een medewerker van de polikliniek neemt contact met u op als u wordt uitgenodigd voor een afspraak. Dit kan telefonisch, per sms, e-mail of brief. We vragen u dus om te wachten en niet zelf te bellen. 
  Let op: Het Flevoziekenhuis belt met een anoniem nummer.
   
 • Ik heb al een afspraak staan, hoe weet ik of deze doorgaat?
  De afspraak gaat door. U wordt gebeld of de afspraak telefonisch kan plaatsvinden of dat de arts u in het ziekenhuis wil zien. 
   
 • Wat zijn de openingstijden van de poliklinieken? 
  De poliklinieken zijn geopend van 8.30 – 17.00 uur.
   
 • Is het ziekenhuis veilig?
  Het Flevoziekenhuis treft alle noodzakelijke maatregelen om de poliklinische zorg veilig te kunnen bieden. Bij binnenkomst wordt iedereen gecontroleerd op coronaverschijnselen. Patiënten met corona-gerelateerde klachten krijgen een mondkapje op en worden – indien mogelijk – gezien op de speciale COVID-poli. De wachtkamers worden zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt ook oplettend gedrag van iedereen om deze richtlijn te volgen. Er wordt extra schoongemaakt en indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. De richtlijn van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij leidend.
   
 • Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak?
  Wij vragen patiënten alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. In dat geval kan dat maximaal 1 persoon zijn. Komt u een patiënt brengen of halen, dan vragen wij u buiten het ziekenhuis te wachten.
   
 • Een zorgverlener komt dichterbij dan 1,5 meter afstand. Is dat veilig voor mij als patiënt?
  Ja, dit is veilig. Onze zorgverleners mogen alleen werken als ze geen klachten hebben. We volgen voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, de RIVM-richtlijnen.
   
 • Mag ik naar het ziekenhuis komen als ik klachten heb als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts?
  Patiënten, bezoekers en begeleiders mogen niet naar het ziekenhuis komen als zij last hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Wij verzoeken mensen met dergelijke klachten eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
  Patiënten met deze klachten die met spoed zorg nodig hebben, mogen uiteraard wel naar het ziekenhuis komen. Zij krijgen bij binnenkomst een mondkapje en worden verwezen naar de speciale COVID-polikliniek. Uw afspraak vindt hier plaats.
   
 • Ik heb intussen (milde) klachten ontwikkeld, mag ik dan nog wel op mijn afspraak komen?
  Als u klachten heeft zoals hoesten, niezen of koorts, neem dan telefonisch contact op met uw polikliniek. De medisch specialist besluit dan of u moet komen of niet.
   
 • Moet ik een mondkapje op als ik naar het ziekenhuis kom?
  Wanneer u niet verkouden bent, niet hoest of keelpijn en/of koorts heeft, hoeft u  geen mondkapje op. Heeft u wèl een of meer van deze klachten maar moet u voor medische zorg toch in het Flevoziekenhuis zijn? Dan ontvangt u bij de ingang een mondkapje en vindt uw afspraak plaats in de speciale COVID-polikliniek. 
   
 • Waarom begint de andere zorg al terwijl er nog COVID-patiënten zijn?
  De zorg voor COVID-patiënten in het ziekenhuis neemt af. Hierdoor ontstaat ruimte om de reguliere zorg gefaseerd uit te bouwen. Het gaat daarbij eerst om onderzoeken of ingrepen die enige tijd uitgesteld konden worden, maar inmiddels nodig moeten gebeuren. Als nog langer wordt gewacht met deze zorg, kunnen klachten van patiënten mogelijk verergeren.
   
 • Waarom start het Flevoziekenhuis niet meteen met alle zorg?
  Wij willen het ziekenhuis veilig houden voor patiënten en medewerkers. Dat kan alleen als we dit stapje voor stapje doen. Zo houden we ook ruimte om weer meer COVID-patiënten op te vangen, mocht dat nodig zijn.
   
 • Kan mijn afspraak ook telefonisch plaatsvinden?
  Wat we zonder persoonlijk contact kunnen doen, doen we op een andere manier. Bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen. Sommige onderzoeken, zoals lichamelijk onderzoek, moeten in het ziekenhuis plaatsvinden.
   
 • Waar kan ik bloed laten prikken?
  Bloedprikken is in Almere alleen mogelijk bij het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis, bij de prikpost in Medi-Mere Buiten en de prikpost in Medi-Mere Poort (vanaf 29 juni).
  De openingstijden van het Laboratorium Bloedafname zijn maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
  De prikpost in Medi-Mere Buiten is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. De prikpost Medi-Mere Poort vindt u aan de Beneluxlaan 573, ook deze prikpost is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 10.00 uur. 
  De overige prikposten van het Flevoziekenhuis in Almere zijn tot nader bericht gesloten. In Lelystad is de prikpost in Sportcentrum De Koploper gesloten. De prikpost in het Dialysecentrum Lelystad is tijdelijk open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 – 11.00 uur (niet op feestdagen).
   
 • Kan ik medicijnen ophalen?
  Apotheek De Brug is elke dag geopend van 8.00 - 22.00 uur. Tijdens deze uren kunt u ook de medicijnen uit de afhaalkluis halen. U kunt de apotheek via de hoofdingang van het Flevoziekenhuis bereiken. Komt u buiten deze openingstijden voor Apotheek De Brug: bel 0900 – 203 0203.
   
 • Waar zijn de rood-witte linten voor?
  Op stoelen in de centrale hal en wachtkamers treft u rood-wit gestreept lint aan. Deze zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen afstand van elkaar houden. Ga niet zitten op stoelen of banken met een rood-wit lint.
   
 • Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
  Was regelmatig uw handen, hoest of nies in uw elleboog en houd 1,5 meter afstand.