Infectiepreventie

Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, is uw weerstand vaak (tijdelijk) verminderd. Hierdoor bent u meer vatbaar voor infecties. Een infectie staat uw herstel in de weg. De afdeling Infectiepreventie heeft als doel ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO)  

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor de gebruikelijke antibiotica. Deze bacteriën heten Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). De afdeling Infectiepreventie probeert met onder andere hygiëneprotocollen te voorkomen dat BRMO verspreid wordt in het ziekenhuis. Lees op de pagina over ziekenhuisbacterie meer over BRMO.

Wat doet het Flevoziekenhuis aan infectiepreventie?

Als ziekenhuis doen wij veel aan het voorkomen van infecties. Zo moeten onze medewerkers zich houden aan verschillende richtlijnen over algemene hygiëne en handhygiëne. Om deze reden zijn er allerlei praktische maatregelen genomen in het ziekenhuis, zoals het beschikbaar stellen van handalcohol aan het bed.

De deskundigen infectiepreventie houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Hij/zij:

 • geeft adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van infectiepreventie aan alle afdelingen binnen het ziekenhuis;
 • signaleert situaties in het ziekenhuis die infecties kunnen veroorzaken en draagt zorg voor de juiste maatregelen om dit voorkomen;
 • stelt richtlijnen en protocollen op infectiepreventiegebied op;
 • toetst of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste effect opleveren;
 • richt zich op voorkomen van epidemieën zoals MRSA;
 • coördineert het proces bij een verspreiding van BRMO of een infectieziekte in het ziekenhuis;
 • zorgt voor voorlichtingsmateriaal voor personeel, patiënten en bezoekers.

Wat kunt u zelf doen?

Goede hygiëne is heel belangrijk in het ziekenhuis. Ziekenhuispatiënten zijn namelijk extra gevoelig voor het oplopen van infecties. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden wanneer zij in het ziekenhuis verblijven of op bezoek komen.

Handhygiëne

De meest effectieve manier om de verspreiding van bacteriën, griep en veel andere virussen te voorkomen is een goede handhygiëne. Het is belangrijk om goed je handen te wassen, onder andere:

Algemene hygiënetips

 • Gebruik voor algemene lichaamsverzorging schone toiletartikelen die alleen u gebruikt.
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet zonder handschoenen.

Waar u mee te maken kunt krijgen bij een ziekenhuisopname

 • BRMO screening: Als u opgenomen wordt in het Flevoziekenhuis, stellen wij u een aantal vragen om het verspreiden van het bijzonder resistente micro organisme (BRMO) te voorkomen.
 • Isolatieverpleging: soms is het nodig dat u apart verpleegd wordt op een eenpersoonskamer. Hier zijn verschillende indicaties en isolatievormen voor. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier mee te maken krijgen.

  Zie voor meer informatie de patiëntenfolders voor volwassenen:
  Of lees de folder voor kinderen: