Ziekenhuisbacterie

Als u binnenkort u in het Flevoziekenhuis opgenomen wordt of een poliklinische behandeling op de verpleegafdeling krijgt, is het belangrijk om weten of u drager bent van een bijzonder resistente bacterie (BRMO) zoals MRSA. Dit betekent dat er een aantal vragen aan u gesteld zullen worden
Werkt u met vee of bent u in (buitenlands) ziekenhuis geweest? Meld het!

Vragen die wij u zullen stellen

  1. Bent u bekend als drager van een resistente bacterie? (zoals MRSA of BRMO)
  2. Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een andere zorginstelling?   
  3. Heeft u contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens die bedrijfsmatig worden gehouden ten behoeve van de vleesindustrie of woont u op een bedrijf waar deze dieren bedrijfsmatig worden gehouden?
  4. Bent u huisgenoot en/of verzorger van een MRSA positieve patiënt?
  5. Woont u momenteel of bent u de afgelopen 2 maanden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?

Waar en wanneer stellen wij u deze vragen?

  • Bij uw polikliniek als u moet worden opgenomen voor (dag)behandeling (direct of pas later gepland)
  • Bij uw polikliniek als u een poliklinische behandeling krijgt met ‘uitslapen (b.v. cataract behandeling) en/of op een verpleegafdeling komt voor een behandeling (b.v. kurenkamer)
  • Op de afdeling Spoedeisende hulp.

Waarom stellen wij u deze vragen?

Het kan zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) of van andere Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO).

De aanwezigheid van een BRMO geeft bij gezonde mensen geen ziekteverschijnselen. Wanneer u weerstand is verminderd kan deze infecties veroorzaken. Bacteriële infecties worden als het nodig is behandeld met antibiotica. Als de infectie veroorzaakt wordt door een bijzonder resistente bacterie houdt dit in dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor één (of meer) van de antibiotica die de arts als eerste keus zou willen gebruiken bij de behandeling. De infectie is hierdoor moeilijker te behandelen. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een voorbeeld van een BRMO. De Staphylococcus Aureus is een normaal op de huid voorkomende bacterie. In het geval van MRSA is deze bacterie ongevoelig geworden voor de gangbare antibiotica. doordat de bacterie ongevoelig is voor de meeste antibiotica, vormt de bacterie een groot probleem voor het ziekenhuis. Om te voorkomen dat de patiënten die in het ziekenhuis liggen besmet raken met deze moeilijk te bestrijden bacterie, kunnen er maatregelen worden getroffen. 

Let op: Een controle hierop is 3 maanden geldig. Het kan zijn dat u voor een operatie opnieuw deze vragen gesteld krijgt.